Aspergers syndrom

Aspergers syndrom

Kurset gir innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen. Du vil også få forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre i daglig samhandling med disse personene

Kurset gir innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen. Du vil også få forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre i daglig samhandling med disse personene

Aspergers syndrom kurs Fagakademiet

Aspergers syndrom er vanskelig å leve med, sier mange av de som har det. Diagnose blir ofte stillet etter lang tid, og mange av tankebanene vil da være vanskelig å gjøre mer fleksible.

Det er viktig at vi fanger opp tegnene tidlig og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Det er også viktig å være klar over hvor annerledes en person med Asperger oppfatter verden rundt seg.

Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk.

Aspergers syndrom er vanskelig å leve med, sier mange av de som har det. Diagnose blir ofte stillet etter lang tid, og mange av tankebanene vil da være vanskelig å gjøre mer fleksible.

Det er viktig at vi fanger opp tegnene tidlig og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Det er også viktig å være klar over hvor annerledes en person med Asperger oppfatter verden rundt seg.

Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk.

Formål

Etter endt kurs skal deltakerne ha

 • forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre
 • innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen

Formål

Etter endt kurs skal deltakerne ha

 • forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre
 • innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen

Målgruppe

Alle som arbeider med personer med Aspergers syndrom i barnehage, skole, avlastning eller bolig

Målgruppe

Alle som arbeider med personer med Aspergers syndrom i barnehage, skole, avlastning eller bolig

Innhold

Denne dagen vil vi – med glimt i øyet  se litt på:

 • Hva kjennetegner personer med Asperger?
 • Ulikheter og likheter
 • Hvilke briller har vi på?
 • Sårbarheter og forskjeller på kjønn
 • Hva forteller de selv om hva de trenger?
 • Viktige tiltak: pedagogisk og miljøterapeutisk

Arbeidsformen vil variere mellom korte forelesninger, drøfting i plenum og gruppearbeid.

Innhold

Denne dagen vil vi – med glimt i øyet  se litt på:

 • Hva kjennetegner personer med Asperger?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 100,-
Pris:

2 100,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl. bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, inkl systematisk foreldreveiledning.
Wårheim er utdannet barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART; Aggression Replacement Training.
Terje Wårheim foreleser om trening av sosial kompetanse (sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening, med alt fra 3 timers kurs til 6 dagers kurspakke med påfølgende veiledning.
Andre temaer er forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid, ulike opplæringsteknikker, og ellers ulike kurs knyttet til tilrettelegging for positiv samhandling, tilrettelegging for læring og forhold som bør vurderes før igangsettelse av grensesettende strategier.
Wårheim har også gjennomført oppdrag i samarbeid med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.