Aspergers syndrom

Aspergers syndrom

Kurset gir innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen. Du vil også få forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre i daglig samhandling med disse personene

Kurset gir innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen. Du vil også få forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre i daglig samhandling med disse personene

Aspergers syndrom kurs Fagakademiet

Aspergers syndrom er vanskelig å leve med, sier mange av de som har det. Diagnose blir ofte stillet etter lang tid, og mange av tankebanene vil da være vanskelig å gjøre mer fleksible.

Det er viktig at vi fanger opp tegnene tidlig og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Det er også viktig å være klar over hvor annerledes en person med Asperger oppfatter verden rundt seg.

Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk.

Aspergers syndrom er vanskelig å leve med, sier mange av de som har det. Diagnose blir ofte stillet etter lang tid, og mange av tankebanene vil da være vanskelig å gjøre mer fleksible.

Det er viktig at vi fanger opp tegnene tidlig og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Det er også viktig å være klar over hvor annerledes en person med Asperger oppfatter verden rundt seg.

Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk.

Formål

Etter endt kurs skal deltakerne ha

 • forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre
 • innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen

Formål

Etter endt kurs skal deltakerne ha

 • forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre
 • innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen

Målgruppe

Alle som arbeider med personer med Aspergers syndrom i barnehage, skole, avlastning eller bolig

Målgruppe

Alle som arbeider med personer med Aspergers syndrom i barnehage, skole, avlastning eller bolig

Innhold

Denne dagen vil vi – med glimt i øyet  se litt på:

 • Hva kjennetegner personer med Asperger?
 • Ulikheter og likheter
 • Hvilke briller har vi på?
 • Sårbarheter og forskjeller på kjønn
 • Hva forteller de selv om hva de trenger?
 • Viktige tiltak: pedagogisk og miljøterapeutisk

Arbeidsformen vil variere mellom korte forelesninger, drøfting i plenum og gruppearbeid.

Innhold

Denne dagen vil vi – med glimt i øyet  se litt på:

 • Hva kjennetegner personer med Asperger?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 100,-
Pris:

2 100,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.