Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Hvordan forstå og møte barns angst og tilbaketrekkingsreaksjoner i barnehage og skole?

• Hvordan kan emosjonelle utfordringer vise seg hos barn?
• Hva kan være bakgrunnen for at et barn viser unngåelsesatferd?
• Hva tenker og føler barnet om seg selv og andre?
• Hvordan tolker barnet andres kommunikasjon?
• Hvilke forventninger kommer til uttrykk i kommunikasjonen mellom barnet og de rundt?
• Hvilken respons kan være hensiktsmessig å gi barnet for å fremme barnets initiativ og deltakelse i fellesskapet?

Hvordan forstå og møte barns angst og tilbaketrekkingsreaksjoner i barnehage og skole?

• Hvordan kan emosjonelle utfordringer vise seg hos barn?
• Hva kan være bakgrunnen for at et barn viser unngåelsesatferd?
• Hva tenker og føler barnet om seg selv og andre?
• Hvordan tolker barnet andres kommunikasjon?
• Hvilke forventninger kommer til uttrykk i kommunikasjonen mellom barnet og de rundt?
• Hvilken respons kan være hensiktsmessig å gi barnet for å fremme barnets initiativ og deltakelse i fellesskapet?

Credit: Scandinav

Credit: Scandinav

Formål

Vi ønsker at deltakerne skal få

 • Felles forståelse av emosjonelle vansker hos barn
 • Bevissthet om hvordan barnets frykt og angst påvirker omgivelsene
 • Bevissthet om hvordan miljøet rundt barnet og andres tolkninger og reaksjoner påvirker barnets kommunikasjon og selvbilde
 • Forslag til en hensiktsmessig tilnærming til barn med unngåelsesatferd
 • Trygghet og inspirasjon til å implementere forskningsbaserte tiltak for denne gruppen

Formål

Vi ønsker at deltakerne skal få

 • Felles forståelse av emosjonelle vansker hos barn
 • Bevissthet om hvordan barnets frykt og angst påvirker omgivelsene
 • Bevissthet om hvordan miljøet rundt barnet og andres tolkninger og reaksjoner påvirker barnets kommunikasjon og selvbilde
 • Forslag til en hensiktsmessig tilnærming til barn med unngåelsesatferd
 • Trygghet og inspirasjon til å implementere forskningsbaserte tiltak for denne gruppen

Målgruppe

Alle som arbeider med barn i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP og PPT.  Foreldre og andre omsorgspersoner. I tillegg vil ansatte på høgskoler og universitet ha utbytte av dette kurset.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP og PPT.  Foreldre og andre omsorgspersoner. I tillegg vil ansatte på høgskoler og universitet ha utbytte av dette kurset.

Innhold

 

 • Hva viser forskningen? Du vil få praktiske eksempler på hva som får unngåelsesatferd til å fortsette, hva som låser barnet enda mer i situasjonen, eller hva som hjelper barnet ut av den
 • Du vil forstå mer av hva som kan være meningen med atferden for barnet, og hva den kan føre til for barnets utvikling
 • Du vil få kunnskap om kommunikasjon, samspill, tilknytning og transaksjoner som gir grunnlag for å oppnå relasjoner preget av gjensidighet, turtaking, respekt og likeverd i møte med barn med emosjonelle vansker
 • Du vil få lære om barns rettigheter til medvirkning, lek, tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage

 

Innhold

 

 • Hva viser forskningen? Du vil få praktiske eksempler på hva som får unngåelsesatferd til å fortsette, hva som låser barnet enda mer i situasjonen, eller hva som hjelper barnet ut av den
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 400,-
Pris:

400,-

Lett servering; Frukt e.l. Det er kaffeautomat i Vrimlehallen. 

Lett servering; Frukt e.l. Det er kaffeautomat i Vrimlehallen. 

Kurset holdes i auditorium/rom B2 003, 2. etasje i B-bygget

Kurset holdes i auditorium/rom B2 003, 2. etasje i B-bygget

Foreleser:

Heidi Omdal

Heidi Omdal er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet selektiv mutisme. Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til selektiv mutisme, sosiale og emosjonelle vansker, samspill og kommunikasjon, innovasjonsarbeid og utvikling av gode læringsmiljø gjennom teambygging og systemarbeid. 

Se mer om Heidi Omdal