Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Hvordan forstå og møte barns angst og tilbaketrekkingsreaksjoner i barnehage og skole?

 • Hvordan kan angst, stress og emosjonelle utfordringer vise seg hos barn?
 • Hva kan være bakgrunnen for at et barn viser unngåelsesatferd?
 • Hvilke barn er i risiko for å vise emosjonelle utfordringer?
 • Hva kan være hensiktsmessig tilnærming og tilrettelegging i miljøet for å fremme barnets initiativ og deltakelse i fellesskapet?

Hvordan forstå og møte barns angst og tilbaketrekkingsreaksjoner i barnehage og skole?

 • Hvordan kan angst, stress og emosjonelle utfordringer vise seg hos barn?
 • Hva kan være bakgrunnen for at et barn viser unngåelsesatferd?
 • Hvilke barn er i risiko for å vise emosjonelle utfordringer?
 • Hva kan være hensiktsmessig tilnærming og tilrettelegging i miljøet for å fremme barnets initiativ og deltakelse i fellesskapet?
Credit: Scandinav

Credit: Scandinav

Formål

Vi ønsker at deltakerne skal få

 • Felles forståelse av emosjonelle vansker hos barn
 • Bevissthet om hvordan barnets frykt og angst påvirker omgivelsene
 • Bevissthet om hvordan miljøet rundt barnet og andres tolkninger og reaksjoner påvirker barnets kommunikasjon og selvbilde
 • Forslag til en hensiktsmessig tilnærming til barn med unngåelsesatferd
 • Trygghet og inspirasjon til å implementere forskningsbaserte tiltak for denne gruppen

Formål

Vi ønsker at deltakerne skal få

 • Felles forståelse av emosjonelle vansker hos barn
 • Bevissthet om hvordan barnets frykt og angst påvirker omgivelsene
 • Bevissthet om hvordan miljøet rundt barnet og andres tolkninger og reaksjoner påvirker barnets kommunikasjon og selvbilde
 • Forslag til en hensiktsmessig tilnærming til barn med unngåelsesatferd
 • Trygghet og inspirasjon til å implementere forskningsbaserte tiltak for denne gruppen

Målgruppe

Alle som arbeider med barn i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP og PPT.  Foreldre og andre omsorgspersoner. I tillegg vil ansatte på høgskoler og universitet ha utbytte av dette kurset.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP og PPT.  Foreldre og andre omsorgspersoner. I tillegg vil ansatte på høgskoler og universitet ha utbytte av dette kurset.

Innhold

Det vil på en tretimers fagkveld ikke være tid til en grundig gjennomgang av et stort fagfelt, men følgende temaer blir berørt: 

 • Hva sier forskningen om angst, stress og emosjonelle utfordringer hos barn?

 • Hva viser empirisk forskning at får unngåelsesatferd til å fortsette, og hva hjelper barnet ut av den

 • Du vil forstå mer av hva som kan være meningen med atferden for barnet, hvordan andre gjerne reagerer på barnet, og hva som kan bli konsekvensen for barnets utvikling

 • Du vil få kunnskap om utviklingsstøttende kommunikasjon og samspill mellom voksne og barn når barn viser angst og emosjonelle utfordringer

   

Deltakerne får tilsendt elektronisk et omfattende kompendium med fagstoff, mange gode innspill, henvisninger og referanser. 

Innhold

Det vil på en tretimers fagkveld ikke være tid til en grundig gjennomgang av et stort fagfelt, men følgende temaer blir berørt: 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 400,-
Pris:

400,-

Foreleser:

Heidi Omdal

Heidi Omdal er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet selektiv mutisme. Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til selektiv mutisme, sosiale og emosjonelle vansker, samspill og kommunikasjon, innovasjonsarbeid og utvikling av gode læringsmiljø gjennom teambygging og systemarbeid. 

Se mer om Heidi Omdal