Fagområde: Oppvekst

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

Bodø, 20.09.2018 - 1dag
Påmelding Mer informasjon
En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med stort læringspotensial. Men dette er ikke alltid tilfelle.
 

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Bergen, 25.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Trondheim, 26.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Drammen, 27.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Stavanger, 04.10.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

Bergen, 17.10.2018 - 6 dager
Påmelding Mer informasjon
ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling.