Fagområde: Oppvekst

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

Bergen, 21.03.2018 - 6 dager
Påmelding Mer informasjon
ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 

Hvordan lykkes i daglig samhandling med barn og unge

Kristiansund, 26.04.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge problematferd, men også på hvordan håndtere det når det først forekommer.

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

Stjørdal, 02.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?
 

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Bergen, 03.05.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

Bodø, 20.09.2018 - 1dag
Påmelding Mer informasjon
En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med stort læringspotensial. Men dette er ikke alltid tilfelle.
 

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Stressmestring og mindfullness

1 dag
Mer informasjon
På dette kurset lærer du hvordan du kan håndtere negativt stress slik at du kan bedre helsa og øke motivasjonen din

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling.