Fagområde: Oppvekst

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

ART – Agression Replacement Training (Agressjonserstatningstrening) - for deg som ønsker systematisk opplæring som ART-trener
 
Bergen, 28.11.2018 - 6 dager
Trondheim, 09.01.2019 - 6 dager

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?
Bergen, 12.03.2019 - 1 dag
Stavanger, 13.03.2019 - 1 dag

Kul, drittsekk eller voksen

En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom.
Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.
Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!
Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.
Stord, 16.01.2019 - 3 timer

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Kurset gir deg økt kunnskap om barns medvirkning, barnesamtaler og foreldresamarbeid.
Bergen, 13.02.2019 - 4 dager
Oslo, 20.02.2019 - 4 dager

Pedagogiske rampestreker

Lek kan både ha en egenverdi og en læringsverdi, Kjetil Steinsholt er mest opptatt av lekens egenverdi og barns spontanlek. Han har i en årrekke forsvart den frie lekens rolle i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Bergen, 03.04.2019 - 6 timer

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er et psykologisk-pedagogisk materiale og en samtalemetodikk til bruk i både samtaler og undervisning med barn og unge.
Oslo, 14.01.2019 - 1 dag

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 1: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!
Bergen, 11.01.2019 - 10 dager

Fremtidige kurs

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

ART introduksjonskurs

Trening av barn og unges sosiale kompetanse

Aspergers syndrom

Temaet er sett fra et pedagogisk/psykologisk og ikke et diagnostisk perspektiv

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøve - nettbasert

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettkurset for deg!
Du starter når du vil. Tilgang til nettkurset 1 år.

Grønne tanker - glade barn

På kurset får du økt kunnskap og ferdighet til å lære barn og unge å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt. Dette fremmer trivsel, læring og helse.

Hvordan lykkes i daglig samhandling med barn og unge

Kurset fokuserer på hvordan man kan forebygge problematferd, men også på hvordan håndtere det når det først forekommer.

Klasseledelse for fagarbeidere og assistenter: - mytteri, diktatur eller samspill?

Fagarbeidere og assistenter blir ofte satt til å lede grupper med elever eller klasser i skolen. Noen gjør det også på SFO. Det er i utgangspunktet mandatet til pedagoger, spesielt i skolen, og likevel må fagarbeideren og assistenten bare gjøre det. Så, hva gjør du når du plutselig står der og har ansvaret for en gruppe eller klasse?

Ny rammeplan for barnehager

Kurset gjennomgår de viktigste endringene i Rammeplan for barnehager. Kvalitetsbegrepet vil også gjennomgås, og hvordan du kan bidra til å skape kvalitet der du jobber.

Nærpersoners innvirkning på barns identitet

Hvilken betydning og innvirkning har barnas nærpersoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit? Hvordan samhandle og tilrettelegge i oppvekstsektoren?
 

Overvekt hos barn – Mat og måltider i barnehage og SFO

De nasjonale kostrådene er en god basis. Hvordan møte utfordringer med økende overvektsproblematikk hos barn? Hvordan skape et sunt forhold til mat og få gode måltidsopplevelser? 

Selektiv mutisme – Når barnet unngår å snakke

Kurset tar utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for boken: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016)

Tankekraft – et livsmestringsprogram for elever i videregående skole

Tankekraft er et nyutviklet program der målet er å øke ungdoms robusthet gjennom å utvikle forståelse og ferdigheter som kan være til hjelp når en møter belastninger i livet.

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial

En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med stort læringspotensial. Men dette er ikke alltid tilfelle.
 

Økonomi for styrere i barnehage

Økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer