Verdibevisst ledelse

Verdibevisst ledelse

Hvordan påvirker dine verdier din utøvelse av ledelse?

Hvordan påvirker dine verdier din utøvelse av ledelse?

Målgruppe

Ledere og fagpersoner som ønsker utvikling og verdibevissthet

Målgruppe

Ledere og fagpersoner som ønsker utvikling og verdibevissthet

Innhold

Lederrollen krever noe av deg. Det forventes at du er selvgående og har god samhandlingskompetanse. Du må selv finne ut hva du trenger for å løse oppgaver og motivere deg selv og andre. I tillegg skal du styre din tidsbruk og arbeidsinnsats slik at du prioriterer riktig og ikke blir utbrent. Ditt fokus har stor betydning for at virksomheten lykkes.

Fra verdibasert til verdibevisst ledelse

All ledelse er basert på verdier. Verdiene våre påvirker:

  • Valg/ prioritering
  • Motivasjon
  • Relasjoner

Å kjenne egne verdier er derfor viktig. Økt verdibevissthet gjør at du

  • Forstår deg selv bedre, og kan lede deg selv effektivt
  • Forstår andre bedre, og blir romsligere i møte med andre
  • Gjenkjenner når en verdi tråkkes på, noe som kan forhindre at konflikter eskalerer

 

Program

- Å finne frem til egne verdier
En introduksjon til begrepet verdi og verdibevisst ledelse

- Bedriftens verdier i møte med mine egne.
Hvordan forstå konflikter og spenninger som kommer av ulikt verdisett?

- Verdivalg – Hva er jeg villig til å ofre?
Hvordan økt bevissthet kan påvirke veivalg både karrieremessig og personlig.

- Walk & Talk langs Solastranden
Vi bruker tid på refleksjon og samtale

- Hvilke lederegenskaper vil du utvikle?
Hva vil føre deg fremover – i den retningen du ønsker

- Hvordan involvere ansatte i prosesser og utviklingsarbeid?
Om å ta medarbeideres medvirkning på alvor

 

Innhold

Lederrollen krever noe av deg. Det forventes at du er selvgående og har god samhandlingskompetanse. Du må selv finne ut hva du trenger for å løse oppgaver og motivere deg selv og andre. I tillegg skal du styre din tidsbruk og arbeidsinnsats slik at du prioriterer riktig og ikke blir utbrent. Ditt fokus har stor betydning for at virksomheten lykkes.

Fra verdibasert til verdibevisst ledelse

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Verdibevisst ledelse er et samarbeid mellom Fagakademiet og TNG Consulting.

 

Verdibevisst ledelse er et samarbeid mellom Fagakademiet og TNG Consulting.

 

Disse bidrar med faglige betraktninger, erfaringer og refleksjoner

Foreleser:

Toril Nygreen Grave

Toril er utdannet coach og pedagog, og har mer enn 18 års næringslivserfaring. Hun har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen og som HR-Manager i shipping. I dag jobber hun som profesjonell coach og kursholder i TNG Consulting og leverer lederutvikling til noen av Norges største bedrifter. Toril er faglig leder og lærer i LEARN Coaching.

Toril har en eksepsjonell evne til å skape tillit og engasjere. Utvikling av mennesker har vært en rød tråd gjennom hele hennes karriere, og hun brenner for å se andre ta i bruk hele sitt potensial!

Foreleser:

Kristin Lahnstein Jørstad

Kristin er en formidler med stort engasjement og skaper en atmosfære som gir rom for refleksjon. Hun er utdannet sykepleier med en bachelor i intensivsykepleie og master i verdibasert ledelse. Hun har 14 års ledererfaring fra ulike nivå i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og har gjennom flere år veiledet og fulgt opp ledere. Kristin er utdannet coach og har fordypning i etisk refleksjon.

Med begeistring formidler hun autentiske lederfortellinger for å belyse verdibevisst lederskap i praksis.