Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Med pensjonsreformen ble det flere valgmuligheter, men også flere pensjonsfeller.

Enten du vil jobbe lenge, trappe ned eller slutte tidlig, vil du ha meget godt utbytte av dette kurset. 20 års erfaring med slike kurs viser at tilbudet med plenumsforelesninger og individuelle konsultasjoner blir mer og mer nødvendig for offentlig ansatte som nærmer seg en mulig pensjonering eller nedtrapping på deltid.

Du får gjennomgått både gamle og nye regler av nøytral pensjonsrådgiver og ikke minst får du svar på hvilken pensjon som venter DEG!

Med pensjonsreformen ble det flere valgmuligheter, men også flere pensjonsfeller.

Enten du vil jobbe lenge, trappe ned eller slutte tidlig, vil du ha meget godt utbytte av dette kurset. 20 års erfaring med slike kurs viser at tilbudet med plenumsforelesninger og individuelle konsultasjoner blir mer og mer nødvendig for offentlig ansatte som nærmer seg en mulig pensjonering eller nedtrapping på deltid.

Du får gjennomgått både gamle og nye regler av nøytral pensjonsrådgiver og ikke minst får du svar på hvilken pensjon som venter DEG!

Formål

Vi ønsker å gi deltakerne 

 • kunnskap om pensjonsreformen og endringer i tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor (Staten ønsker flere endringer, brudd i lønnsoppgjøret 2016)
 • forståelse og kunnskap om regler og rettigheter som knytter seg til pensjonsalderen
 • informasjon om hva som bør gjøres for de som ønsker å være yrkesaktive så lenge som mulig
 • kunnskap om relevante juridiske emner og spørsmålsstillinger
 • anbefalinger om praktiske tiltak du bør ta når du starter planlegging av din "3. karriere"

Det unike med kurset er at deltakerne får individuelle konsultasjoner både med pensjonsrådgiver og advokat. Forbereder man seg godt, får man ut individuelle økonomiske konsekvenser av de ulike valg, konkrete råd om hva man bør gjøre og juridisk rådgiving i saker man står oppe i.

Formål

Vi ønsker å gi deltakerne 

 • kunnskap om pensjonsreformen og endringer i tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor (Staten ønsker flere endringer, brudd i lønnsoppgjøret 2016)
 • forståelse og kunnskap om regler og rettigheter som knytter seg til pensjonsalderen
 • informasjon om hva som bør gjøres for de som ønsker å være yrkesaktive så lenge som mulig
 • kunnskap om relevante juridiske emner og spørsmålsstillinger
 • anbefalinger om praktiske tiltak du bør ta når du starter planlegging av din "3. karriere"

Det unike med kurset er at deltakerne får individuelle konsultasjoner både med pensjonsrådgiver og advokat. Forbereder man seg godt, får man ut individuelle økonomiske konsekvenser av de ulike valg, konkrete råd om hva man bør gjøre og juridisk rådgiving i saker man står oppe i.

Målgruppe

Vi inviterer ansatte i stat, kommuner, fylkeskommune, NAV, helseforetak og andre offentlig eide virksomheter i alderen 60 år og over til kurset.

Det er også meget aktuelt for de som går ut av jobb før 60 år p.g.a. særaldersgrense, uføretrygd, førtidspensjon etc. Det er også anledning til å ta med ektefelle/ledsager, noe de fleste har både utbytte og glede av.

Målgruppe

Vi inviterer ansatte i stat, kommuner, fylkeskommune, NAV, helseforetak og andre offentlig eide virksomheter i alderen 60 år og over til kurset.

Det er også meget aktuelt for de som går ut av jobb før 60 år p.g.a. særaldersgrense, uføretrygd, førtidspensjon etc. Det er også anledning til å ta med ektefelle/ledsager, noe de fleste har både utbytte og glede av.

Innhold

 • Pensjonsordningene i offentlig sektor
  • folketrygd
  • tjenestepensjon
  • AFP
  • nedtrapping på deltid (samordning og skatt)
 • Pensjonistøkonomi
  • boligen i eldre år
  • fra yrkesliv til pensjonistliv
 • Normal aldring og pensjonsretter
 • Individuelle konsultasjoner med pensjonistrådgiver

Man kan sende inn spørsmål på forhånd - få svar i plenum eller i de individuelle konsultasjonene. Individuelle konsultasjoner må bestilles på forhånd.

Innhold

 • Pensjonsordningene i offentlig sektor

Man kan sende inn spørsmål på forhånd - få svar i plenum eller i de individuelle konsultasjonene. Individuelle konsultasjoner må bestilles på forhånd.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Konsultasjoner

Du kan bestille individuelle konsultasjoner med pensjonsrådgiver eller pensjonskonsulent. Disse er svært etterspurt og vi har satt av tid til dette etter plenumsforedrag første dag (Engelstad) og dag to med begge to. Tidspunkt blir avtalt med hver enkelt i forkant av kurset.

Du vil da få råd med basis i den pensjonsordningen du er medlem av. Medlemmer i KLP får konsultasjon med Geir Arve Vikne og må bestille ekstra om de ønsker konsultasjon med Engelstad.

På konsultasjonene med Engelstad kan deltakerne få regnet ut hvordan de kommer ut økonomisk brutto og netto etter skatt frem til 67 år ved tidlig pensjonering og etter samordning etter 67 år. KLP beregner ikke skatt, men gir deg ca-summer på netto.

Praktiske opplysninger:
Dersom du ønsker konsultasjon med rådgiver må du ta med deg ”serviceberegning” for både alderspensjon og AFP fra ditt NAV trygdekontor. Du får den tilsendt eller kan ta den ut fra nettet om du har kodene fra ”Altinn” 

Til konsultasjonene bør man ha med:

2 ulike pensjonsberegninger fra NAV:

 • "AFP offentlig sektor etterfulgt av alderspensjon" (Dokument med alle dine pensjonspoeng fra 1967).
 • "Alderspensjon fra folketrygden" (velg uttaksalder - En på 62 og en på 67?).
 • Oversikt fra tjenestepensjonsordningen til KLP, SPK eller kommunen sitt forsikringsselskap som viser summert medlemstid og gjennomsnittlig deltid.
 • Fersk lønnslipp (ikke juni eller desember)
 • Skatteoppgjør og utskrift av ligningen for 2014 (NB! 2 dokumenter fra Kemneren).
 • Eventuelt brev fra forsikringsselskap i forbindelse med fripoliser og egenbetalte pensjoner.
 • Dersom du har en delvis AFP, delvis uførepensjon eller etterlattepensjon, må du ta med alle papirene du har fått i forbindelse med denne pensjonen. (Folketrygden, KLP/ SPK eller annet forsikringsselskap

OBS!
Du må selv kontakte NAV. Logg deg inn på nav.no og videre til Din pensjon. Følg alle anvisningene for deg som jobber i offentlig sektor, og skriv ut det du vil ha oversikt over. Helst bør du få ut ca 10 sider med tittel: AFP offentlig sektor etterfulgt av alderspensjon (klikk på detaljer og skriv ut).

Du kan også få ut en beregning som kun viser uttak av folketrygd (på toppen av lønn) der du må velge uttaksalder. Du kan få hjelp til dette ved å ringe NAV på 5555 3334 og husk du er nødt til å ha med oversiktsberegningen fra NAV, selv om du har full tid (30/30) i pensjonskassen.

Om du ikke har full tid i offentlige pensjonskasser må du kontakte alle for å få oversikt over medlemstid/gjennomsnittlig deltid (Dette får du ikke på NAV).

Bruk kodene fra "Altinn" eller kontakt ditt lokale NAV og tjenestepensjonsleverandør i god tid for å fremskaffe etterspurt dokumentasjon.

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad

 • Individuelle konsultasjoner fra kl 15:30 dag 1 og fra kl 12:30 dag 2.  Pris kr 850,- for 30 minutter.

 

Individuelle konsultasjoner Geir Arve Vikne fra KLP fra kan avtales fra kl 09:00 til 12:00 eller etter kl 15:30 dag 2.

Tidspunkt blir avtalt med hver enkelt i forkant av kurset.

Kommenter i feltet "Andre opplysninger" om du ønsker konsultasjon(er).

   Avklaringer med arbeidsgiver:

   • Får du fri med lønn og/eller dekning av kursutgiftene?
   • Får du dekket reiseutgiftene?
   • Hva gjør vi med faktura for ektefelle/samboer?
   • Hva blir evt. din egenandel?
    Pris 2 100,-
    Pris:

    2 100,-

    Prisen inkluder siste utgave av Pensjonshåndboka (verdi kr 450), kursmateriell, forelesninger, individuelle konsultasjoner med KLP, men ikke konsultasjon med Engelstad - koster kr 850,- for 30 min.

    De som overnatter kan få felles 2 retters middag for kr 295,- eller 3 retters for kr 365,- på hotellet

    Prisen inkluder siste utgave av Pensjonshåndboka (verdi kr 450), kursmateriell, forelesninger, individuelle konsultasjoner med KLP, men ikke konsultasjon med Engelstad - koster kr 850,- for 30 min.

    De som overnatter kan få felles 2 retters middag for kr 295,- eller 3 retters for kr 365,- på hotellet

    Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv Fagakademiet

    Agenda

    Dag 1:

    kl 09.00 - 15.30

    Dag 2:

    kl 09.00 - 15.30

    Foreleser:

    Harald Engelstad

    Engelstad er utdannet sosiolog. Han var alders-forsker ved Norsk gerontologisk institutt (i dag NOVA), og deretter leder for Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen (i dag Senter for Seniorpolitikk). I 1988 etablerte Harald Engelstad egen virksomhet som i dag heter "Seniorkurs Harald Engelstad" . Han er utgiver av Pensjonsboka og fast skribent i bladet Vi over 60”. Han er også kjent fra aviser/ fagblad, radio og TV når pensjon blir diskutert. Engelstad har holdt kurs og orienteringer om pensjoner for offentlig ansatte i 30 år. Han har også regnet ut pensjonen for over 20.000 offentlig ansatte i løpet av disse årene.