Lederskap og medarbeiderskap

Lederskap og medarbeiderskap

- å skape en lærende organisasjon

Omorganisering og modernisering i offentlig sektor vedtas. Nye strategier og rammeplaner lages og presenteres, men hvordan få til implementering, forankring og engasjement i hele organisasjonen.

Hva betyr dette for lederskapet ditt? Hvordan kan du fremme ”godt medarbeiderskap”?

 

- å skape en lærende organisasjon

Omorganisering og modernisering i offentlig sektor vedtas. Nye strategier og rammeplaner lages og presenteres, men hvordan få til implementering, forankring og engasjement i hele organisasjonen.

Hva betyr dette for lederskapet ditt? Hvordan kan du fremme ”godt medarbeiderskap”?

 

Formål

Kurset er lagt til rette for å lære og å bruke ulike metoder for personlig kommunikasjonsstil, selvledelse samt coachende og løsningsorientert lederrolle. Dette for å skape trygghet og rolleforståelse i grupper og ved dette effektive prosesser og gode resultater.

Formål

Kurset er lagt til rette for å lære og å bruke ulike metoder for personlig kommunikasjonsstil, selvledelse samt coachende og løsningsorientert lederrolle. Dette for å skape trygghet og rolleforståelse i grupper og ved dette effektive prosesser og gode resultater.

Målgruppe

Ledere og tillitsvalgte på alle nivåer i offentlig sektor, og som er opptatt av tillitsbasert ledelse, relasjonsutvikling, selvledelse og myndiggjorte medarbeidere.

Målgruppe

Ledere og tillitsvalgte på alle nivåer i offentlig sektor, og som er opptatt av tillitsbasert ledelse, relasjonsutvikling, selvledelse og myndiggjorte medarbeidere.

Innhold

I dag må ledere og medarbeidere sammen finne nye roller, og tenke nytt om måten vi løser oppgaver på. I en lærende organisasjon er talentutvikling og læring strategisk satsingsområde.

Den enkelte medarbeiders selvinnsikt, holdninger, verdier blir avgjørende. Kjernekvaliteter som kreativitet,  samhandlings- og omstillingsevne, blir en mer og mer betydningsfulle suksessfaktorer.

Kurset fokuserer på lederrollens betydning for å kunne fremme ”godt medarbeiderskap”.

 

 • Skape engasjement og oppslutning om organisasjonens visjoner, verdier, mål og strategier
 • Øke selvinnsikten for den enkelte og øke kvaliteten på relasjonene
 • Fremme personlig utvikling, engasjement og motivasjon hos den enkelte
 • Skape en tillitsbasert kultur preget av "vi-følelse" og åpenhet
 • Finne arbeidsformer som bidrar til myndiggjøring, forpliktelse og involvering
 • Forme din lederrolle framover, og betydningen for de du leder

 

Rammeprogram

Kurset gjennomføres med diskusjoner i plenum og grupper supplert med forelesninger og etterlesninger, med basis i følgende temaer;

 

 • Selvinnsikt og personlig utvikling
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Organisasjonskultur, holdninger og verdier
 • Selvledelse og coachende lederrolle
 • Løsningsorient og styrkebasert tilnærming i praksis
 • Gruppeutvikling og rolleavklaring
 • Lederrollen og medarbeiderrollen i situasjonstilpasset ledelse.
 • Metoder for god møteledelse som sikrer god struktur og at alle blir hørt

 

Stikkordet for læringen på dette kurset er «Opplevelsesbaserte læringsformer»: ”The method is the message!”

Dette betyr at det er arbeidsformene og verktøyene som vil gi deg mest utbytte og høyest verdi. Du får praktiske erfaring med hvordan ulike temaer kan jobbes med i din organisasjon, og du får med deg hjem pedagogiske tilnærminger som sikrer involvering, refleksjon og god kommunikasjon.

Innhold

I dag må ledere og medarbeidere sammen finne nye roller, og tenke nytt om måten vi løser oppgaver på. I en lærende organisasjon er talentutvikling og læring strategisk satsingsområde.

Den enkelte medarbeiders selvinnsikt, holdninger, verdier blir avgjørende. Kjernekvaliteter som kreativitet,  samhandlings- og omstillingsevne, blir en mer og mer betydningsfulle suksessfaktorer.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Øyvind Thorvaldsen

Erfaring som lærer og leder med kompetanse innen undervisning, ledelse, organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Selvstendig konsulent siden 1992 med oppdrag knyttet til leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjonsstrening og konflikthåndtering på alle nivåer i organisasjonen. Kompetanse innen skreddersydde og deltakerbaserte læringsprosesser som sikrer involvering og eierskap i endringsarbeidet. Erfaring med næringsutvikling og etablererprogrammer. www.medvind.as

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30