Internkontrollsystemer – enkle og brukervennlige

Internkontrollsystemer – enkle og brukervennlige

Skape forståelse i hele organisasjonen om hvordan en utvikler et godt internkontrollsystem; etablerer en rød tråd mellom teknisk forståelse av systemet og hva en faktisk kan benytte det til.

Skape forståelse i hele organisasjonen om hvordan en utvikler et godt internkontrollsystem; etablerer en rød tråd mellom teknisk forståelse av systemet og hva en faktisk kan benytte det til.

Formål

Prinsippene er enkle – skape skriveglede hos alle parter i organisasjonen og derigjennom danne grunnlag for en høyst funksjonell database til daglig bruk.

Formål

Prinsippene er enkle – skape skriveglede hos alle parter i organisasjonen og derigjennom danne grunnlag for en høyst funksjonell database til daglig bruk.

Målgruppe

Alle medarbeidere som har et arbeid som stiller krav til planlegging og selvstendighet

Målgruppe

Alle medarbeidere som har et arbeid som stiller krav til planlegging og selvstendighet

Innhold

 • Hva er grunntanken i et godt internkontrollsystem?
 • Grunnleggende søkefunksjon i en database?
 • Hvordan etablere et funksjonelt mappesystem.
 • Etablere den røde tråden mellom daglig drift og internkontroll.
 • Lage elektroniske kontrollrutiner.
 • Lage interaktive dokumenter (PDF, lyd og bilde)
 • Vedlikehold av et kommunalt oppslagsverk.
 • Internkontroll og informasjonsvirksomhet.
 • Registrering og behandling av avvik.
 • Hvordan tolke avviksrapporter og benytte disse til forbedringsarbeid.

Innhold

 • Hva er grunntanken i et godt internkontrollsystem?
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Tom Erik Moe

Tom Erik Moe har MA (Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen. Han har bred erfaring fra prosjektledelse i inn- og utland og økonomisk rådgivning. Moe har i en årrekke vært benyttet som foreleser i internasjonal markedsføring, økonomi, data, reiseliv mv. på høyskolenivå. Moe har også bakgrunn fra bank, frivillig/tvungen forvaltning i NAV, nærings- og utviklingsrådgiver i Sørreisa kommune samt deltakelse i en rekke regionale og internasjonale prosjekter. Moe er i dag ansatt som kompetanserådgiver i Fagakademiet.

Pris 2 700,-
Pris:

2 700,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30