Forstå kommuneøkonomi

Forstå kommuneøkonomi

Økt forståelse og kunnskap om kommuneøkonomi er ikke bare forbeholdt den kommunale toppledelsen. Dette er et emne som er like aktuelt for alle som jobber i en kommune (fra vaskere til ordfører/ politikere).

Med basis i Bjørn Kristian Rudaa sin bok «Kommuneøkonomi», har vi laget et to dagers kurs som engasjerer alle til å forstå den kompleksiteten en kommune står ovenfor.

Økt forståelse og kunnskap om kommuneøkonomi er ikke bare forbeholdt den kommunale toppledelsen. Dette er et emne som er like aktuelt for alle som jobber i en kommune (fra vaskere til ordfører/ politikere).

Med basis i Bjørn Kristian Rudaa sin bok «Kommuneøkonomi», har vi laget et to dagers kurs som engasjerer alle til å forstå den kompleksiteten en kommune står ovenfor.

Formål

Gjøre uforståelige økonomiske begreper forståelige og slik skape en positiv dialog om de vanskelige valgene en kommune står ovenfor

Formål

Gjøre uforståelige økonomiske begreper forståelige og slik skape en positiv dialog om de vanskelige valgene en kommune står ovenfor

Målgruppe

Alternativ 1 - 2 dagers samling: Tilpasset alle som til daglig jobber i kommunen, fra enhetsledere, tillitsvalgte, sektorledere og toppledelse. 

Alternativ 2 - en dags samling: Tilrettelagt for kommunepolitikere, ungdomspartier og brukergrupper tilknyttet politiske utvalg.

Målgruppe

Alternativ 1 - 2 dagers samling: Tilpasset alle som til daglig jobber i kommunen, fra enhetsledere, tillitsvalgte, sektorledere og toppledelse. 

Alternativ 2 - en dags samling: Tilrettelagt for kommunepolitikere, ungdomspartier og brukergrupper tilknyttet politiske utvalg.

Innhold

 • Du trenger ikke være regnskapskyndig for å forstå grunnleggende regnskap.
 • Kommunens historiske og juridiske røtter som lokalforvalter.
 • Hovedforskjellen i økonomistyring mellom kommunal og privat sektor.
 • Forstå årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan
 • Kommunale regnskaper og årsberetning
 • Finans og gjeldsforvaltning i kommunesektoren
 • Hovedtrekkene i det statlige inntektssystemet for kommunesektoren
 • KOSTRA-rapportering som styringsverktøy
 • Kalkyleteori
 • Økonomisk dialog – hvordan, hvorfor og når.

Innholdet vil hele tiden kunne tilpasses behov som meldes inn. Det legges også opp til aktiv deltakelse fra kursdeltakerne omkring emnene som dekkes.

Arbeidsform på kursdagen

Korte presentasjoner avløst av praktiske øvelser og gruppearbeid.

Innhold

 • Du trenger ikke være regnskapskyndig for å forstå grunnleggende regnskap.

Innholdet vil hele tiden kunne tilpasses behov som meldes inn. Det legges også opp til aktiv deltakelse fra kursdeltakerne omkring emnene som dekkes.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Pris ,-
Pris:

,-

Foreleser:

Tom Erik Moe

Tom Erik Moe har MA (Hon) i Economics and International Relations fra University of Aberdeen. Han har bred erfaring fra prosjektledelse i inn- og utland og økonomisk rådgivning. Moe har i en årrekke vært benyttet som foreleser i internasjonal markedsføring, økonomi, data, reiseliv mv. på høyskolenivå. Moe har også bakgrunn fra bank, frivillig/tvungen forvaltning i NAV, nærings- og utviklingsrådgiver i Sørreisa kommune samt deltakelse i en rekke regionale og internasjonale prosjekter. Moe er i dag ansatt som kompetanserådgiver i Fagakademiet AOF