Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon - et høyaktuelt tema som gjelder alle bransjer og samfunnssektorer

 

Forekomsten av fenomenet fremstår underrapportert, og effektiv varslingsoppfølging av slike overtramp forhindres av utilstrekkelige varslingsrutiner, manglende etterlevelse av eksisterende rutiner og kanskje en viss frykt for å varsle.

Interne maktforhold kan også motvirke effektivt varslervern og varslingsoppfølging iht lovverkets forutsetninger.

Disse punktene blir behandlet i kurset: 

 • De formelle kravene til varslingssystemer som alle arbeidsplasser skal ha for effektiv oppfølging av interne seksuelle overtramp som begås
 • Hvilke fallgruber kan finnes i virkelighetens arbeidsliv?
 • Hvorfor har ikke varslingsoppfølging og varslervernet fungert iht lovverkets intensjoner?
 • Klargjøring av forskjell mellom seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette har betydning for oppfølgingen av varselet, avhengig av hvilken av disse to typene overtramp som har funnet sted.
 • Forholdet mellom lovpålagt taushetsplikt, opplysningsplikt, lojalitetskrav, arbeidsgivers styringsrett, samt Arbeidsmiljøloven med hovedvekt på kap. 2 A
 • Ordet "varsling" er et såkalt nøkkelord, og vi gir dette et konkret og nærmere innhold i relasjon til interne seksuelle overtramp, som igjen er en del av innholdet i nøkkelbegrepet "kritikkverdige forhold"

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon - et høyaktuelt tema som gjelder alle bransjer og samfunnssektorer

 

Forekomsten av fenomenet fremstår underrapportert, og effektiv varslingsoppfølging av slike overtramp forhindres av utilstrekkelige varslingsrutiner, manglende etterlevelse av eksisterende rutiner og kanskje en viss frykt for å varsle.

Interne maktforhold kan også motvirke effektivt varslervern og varslingsoppfølging iht lovverkets forutsetninger.

Disse punktene blir behandlet i kurset: 

 • De formelle kravene til varslingssystemer som alle arbeidsplasser skal ha for effektiv oppfølging av interne seksuelle overtramp som begås
 • Hvilke fallgruber kan finnes i virkelighetens arbeidsliv?
 • Hvorfor har ikke varslingsoppfølging og varslervernet fungert iht lovverkets intensjoner?
 • Klargjøring av forskjell mellom seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette har betydning for oppfølgingen av varselet, avhengig av hvilken av disse to typene overtramp som har funnet sted.
 • Forholdet mellom lovpålagt taushetsplikt, opplysningsplikt, lojalitetskrav, arbeidsgivers styringsrett, samt Arbeidsmiljøloven med hovedvekt på kap. 2 A
 • Ordet "varsling" er et såkalt nøkkelord, og vi gir dette et konkret og nærmere innhold i relasjon til interne seksuelle overtramp, som igjen er en del av innholdet i nøkkelbegrepet "kritikkverdige forhold"

Formål

Å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for retten til varsling av seksuelle overtramp i virksomheten, og dermed styrke og trygge både varslere, og mottakere av varselet.

Formål

Å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for de juridiske rammene for retten til varsling av seksuelle overtramp i virksomheten, og dermed styrke og trygge både varslere, og mottakere av varselet.

Foto: © Jonas Frøland / NTB scanpix

Foto: © Jonas Frøland / NTB scanpix

Målgruppe

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte som har interesse for temaet

Målgruppe

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte som har interesse for temaet

Innhold

 • Varslingsinstituttet i relasjon til seksuelle overtramp
  • Varsling etablerer et eget regime, hvor arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i varslingssaken om seksuelle overtramp reguleres
   • Forbud mot gjengjeldelse ved varsling om seksuelle overtramp
   • "Omvendt bevisbyrde" ved påstand om gjengjeldelse ved innsendt varsel om seksuelle overtramp
 • Varslingen om seksuelle overtramp må være forsvarlig
  • Rutiner for varsling ved den enkelte virksomhet
  • Hvem skal det varsles til ved seksuelle overtramp?
   • Skal andre enn virksomheten varsles?
   • Når «gjerningsmannen» er arbeidsgiverrepresentant
  • Hva er seksuelt overtramp?
  • Hva er seksuell trakassering?
  • Hva er uønsket seksuell oppmerksomhet?
 • Varsling og forhold til tillitsvalgte og verneombud
 • Varsling og forhold til lover om taushetsplikt, opplysningsplikt mm
 • Forskjellen på varsling og andre former for rapportering, herunder avviksmeldinger
 • Forholdet til media
 • Spesielt om ulike bransjespesifikke problemstillinger
 • Aldersforskjeller
 • Betydning av bedriftskultur
 • Forskjeller i personlig tålegrense
 • Julebord/sosiale tilstelninger
 • Seksuelle overtramp som oppsigelsesgrunnlag

Det vil bli god anledning til diskusjon og kommentarer knyttet til deltakernes arbeidshverdag og eventuelle opplevelser og erfaringer på temaet. 

Innhold

 • Varslingsinstituttet i relasjon til seksuelle overtramp

Det vil bli god anledning til diskusjon og kommentarer knyttet til deltakernes arbeidshverdag og eventuelle opplevelser og erfaringer på temaet. 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 850,-
Pris:

2 850,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»