Trygghet i personalsakene

Trygghet i personalsakene

Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning. 

Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning. 

Åpenhet, kunnskap og tillit er viktige bærebjelker i forvaltningen for å sikre gode og oversiktlige forhold i organisasjonen, både formelle og mellommenneskelige.

Kurset skal gi praktisk innføring i hovedreglene i ansettelsesprosesser, arbeidsavtaler, partenes gjensidige retter og plikter, samt arbeidsgivers styringsrett.

Åpenhet, kunnskap og tillit er viktige bærebjelker i forvaltningen for å sikre gode og oversiktlige forhold i organisasjonen, både formelle og mellommenneskelige.

Kurset skal gi praktisk innføring i hovedreglene i ansettelsesprosesser, arbeidsavtaler, partenes gjensidige retter og plikter, samt arbeidsgivers styringsrett.

Formål

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. I denne sammenhengen er kunnskap om gjeldende lover og avtaleverk helt essensielt.

Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag, og dette skal forstås og respekteres av alle involverte.

For arbeidsgiver påhviler det et ekstra ansvar for å holde seg oppdatert på innhold og konsekvenser, slik at man sikrer legitime beslutninger, og hindrer at uenigheter og dissens eskalerer.

Formål

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. I denne sammenhengen er kunnskap om gjeldende lover og avtaleverk helt essensielt.

Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag, og dette skal forstås og respekteres av alle involverte.

For arbeidsgiver påhviler det et ekstra ansvar for å holde seg oppdatert på innhold og konsekvenser, slik at man sikrer legitime beslutninger, og hindrer at uenigheter og dissens eskalerer.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilrettelagt for virksomhetsledere og teamledere, og personer som jobber med personalsaker både på de enkelte enheter og sentralt i organisasjonen.

Kurset er også nyttig og anvendelig for tillitsvalgte og for verneombud.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilrettelagt for virksomhetsledere og teamledere, og personer som jobber med personalsaker både på de enkelte enheter og sentralt i organisasjonen.

Kurset er også nyttig og anvendelig for tillitsvalgte og for verneombud.

Innhold

Kurset gjennomføres med forelesninger, eksempler og plenumsdiskusjoner over følgende hovedemner:

 • Ansettelsesprosessen
  • Forberedelsesfasen med jobbeskrivelse og stillingsanalyse
  • Stillingsutlysningen med offentlig/intern utlysning, innhold og bindingseffekt
  • Søknader og intervjuprosessen
  • Hvem velges og på hvilke kriterier
  • Kvalifikasjonsprinsippet, fortinnsrett vs overtallighet og hensynet til deltidsansatte
  • Diskriminering og positiv særbehandling
 • Arbeidskontrakt, et verktøy for styring
  • Lover og regler som påvirker utformingen av avtalen
  • Hva skal en arbeidskontrakt inneholde
  • Standardavtale eller detaljert/spesifikk kontrakt
  • Bindende arbeidskontrakter,ansettelsesforhold og reglene om prøvetid
  • Hvordan sikre virksomhetens interesser
  • Hvordan unngå fallgruvene
 • Personalansvar og arbeidsgivers styringsrett
  • Innholdet i styringsretten
  • Endringer i arbeidsforholdet, inkl omplassering
  • Lojalitets- og lydighetsplikt, ytringsfrihet og varsling
  • Bruk av styringsretten i vanskelige personalsaker
  • Arbeidsgivers adgang til å kontrollere den ansatte
  • Når kan arbeidsgiver trekke i lønn
  • Reglene vedrørende sykepenger
  • Ansattes bruk av epost, internett og private telefonsamtaler
 • Opphør av arbeidsforhold
  • Oppsigelse og oppsigelsesvern
  • Omorganisering, driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak
  • Avskjed og suspensjon
  • Arbeidsmiljøloven og Forvaltningslovens saksbehandlingsregler om oppsigelser, avskjed og suspensjon
  • Tvister i arbeidsforhold.

Innhold

Kurset gjennomføres med forelesninger, eksempler og plenumsdiskusjoner over følgende hovedemner:

 • Ansettelsesprosessen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 450,-
Pris:

2 450,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.