Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

Når foreligger det «trakassering» eller «annen utilbørlig atferd» i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Når foreligger det «trakassering» eller «annen utilbørlig atferd» i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Bakgrunn for kurset

Ifølge en studie fra 2015 utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen (UiB), går 135.000 arbeidstakere i Norge daglig rundt med selvmordstanker. Dette som følge av mobbing/trakassering på arbeidsplassen.

Dette kurset tar for seg hva som er trakassering i Arbeidsmiljølovens forstand og hvilket ansvar arbeidsgiver har når trakassering skjer. Videre gjennomgås Likestillings- og Diskrimineringslovens begrep «trakassering» og «annen utilbørlig opptreden», og hvilket rettslig handlingsrom arbeidsgiver har til å iverksette rettslige sanksjoner mot slik uakseptabel opptreden. 

Formål

 Å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for lovverkets trakasseringsbegrep, og kunnskap om hvilke rettslige virkemidler arbeidsgiver har når trakassering har funnet sted.

Formål

Målgruppe

Ledere, ansatte innen HR/personal, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte som har interesse for temaet

Målgruppe

Ledere, ansatte innen HR/personal, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte som har interesse for temaet

Innhold

 • Hva er «trakassering» og «annen utilbørlig opptreden» i Arbeidsmiljølovens forstand?
  • Lovens ord
  • Andre lover
  • Departementets uttalelser
  • Lovforarbeider
  • Rettspraksis
 • Hva er «trakassering» og «annen utilbørlig opptreden» i Likestillings- og diskrimineringslovens forstand?
  • Lovens ord
  • Andre lover
  • Departementets uttalelser
  • Lovforarbeider
  • Rettspraksis
 • Hvem har ansvaret når trakassering skjer?
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Arbeidstakers ansvar
  • Tillitsvalgt
  • Verneombud
 • Arbeidsrettslige konsekvenser av trakassering?
  • Tilsnakk
  • Skriftlig advarsel
  • Omplassering
  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Erstatning
  • Strafferettslig ansvar
 • Varslingsrett/plikt og vern mot gjengjeldelse
 • Bevisutfordringer ved trakasseringssaker
  • Arbeidsgivers bevisbyrde
  • Verdien av muntlige utsagn
  • Indisier
  • Støttebevis
  • Sannsynlighetsovervekt som beviskrav

Det vil bli god anledning til diskusjon og kommentarer knyttet til deltakernes arbeidshverdag og eventuelle opplevelser og erfaringer på temaet.

Innhold

 • Hva er «trakassering» og «annen utilbørlig opptreden» i Arbeidsmiljølovens forstand?

Det vil bli god anledning til diskusjon og kommentarer knyttet til deltakernes arbeidshverdag og eventuelle opplevelser og erfaringer på temaet.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»