Taushetspliktens muligheter og begrensninger

Taushetspliktens muligheter og begrensninger

Taushetsplikt er en helt sentral forutsetning for gode tjenester i offentlig forvaltning. Gjennom en hel dag vil du få grundig innføring i taushetspliktreglene som gjelder for offentlige ansatte; både den generelle taushetsplikten etter forvaltningsloven og i noen tilfeller den profesjonsbaserte etter helsepersonelloven. 

Taushetsplikt er en helt sentral forutsetning for gode tjenester i offentlig forvaltning. Gjennom en hel dag vil du få grundig innføring i taushetspliktreglene som gjelder for offentlige ansatte; både den generelle taushetsplikten etter forvaltningsloven og i noen tilfeller den profesjonsbaserte etter helsepersonelloven. 

Formål

Gjøre deltakeren trygg på reglene som omhandler taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt

Formål

Gjøre deltakeren trygg på reglene som omhandler taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig sektor

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig sektor

Innhold

 • Innholdet i taushetspliktreglene
 • Begrepene taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt
 • Samarbeid og utveksling av taushetsbelagte opplysninger intern og eksternt
 • Fritak for taushetsplikt gjennom samtykke; herunder reglene om samtykkekompetanse
 • Oppbevaring av taushetsbelagt informasjon (dokumenter)
 • Taushetsplikt og offentlighet etter offentleglova
 • Taushetspliktsreglene i forhold til personopplysningsloven (GDPR)
 • Forslag til nye og endrede regler, jf. NOU 5:2019
 • Vitneplikt overfor domstolene i sivile saker og i straffesaker
 • Vitneplikt overfor fylkesnemnda
 • Forklaringer til politiet

Det fokuseres på muligheter for informasjonsutveksling. Det blir rikelig adgang for spørsmål fra deltakerne. Det legges opp til en utpreget praktisk gjennomgang med mange eksempler.

Innhold

 • Innholdet i taushetspliktreglene

Det fokuseres på muligheter for informasjonsutveksling. Det blir rikelig adgang for spørsmål fra deltakerne. Det legges opp til en utpreget praktisk gjennomgang med mange eksempler.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.