Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

Det handler om å være sikker på at mottakeren leser og forstår hva du vil si. På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling.

Det handler om å være sikker på at mottakeren leser og forstår hva du vil si. På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling.

En slik språkdag har tidligere vært inkludert i de fleste saksbehandlingskurs og vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere gjennomførte kurs!

På dette kurset lærer du deg klarspråk!

 

En slik språkdag har tidligere vært inkludert i de fleste saksbehandlingskurs og vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere gjennomførte kurs!

På dette kurset lærer du deg klarspråk!

 

Skriv klart skrivekurs


Formål

Kurset gir deg en praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben.


Formål

Kurset gir deg en praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben.

Målgruppe

Passer for saksbehandlere og andre som skriver utredninger, vedtak, brev og e-poster

Målgruppe

Passer for saksbehandlere og andre som skriver utredninger, vedtak, brev og e-poster

Innhold

På kurset bruker foreleser eksempler fra offentlige tekster, vedtak, e-poster og brev. Eksemplene fungerer på følgende måte: I første omgang viser kurslederen fram originalteksten. Deretter viser han forslag til forbedring. Han forklarer hva som er endret – og hvorfor. I tillegg viser han hvilke hjelpemidler som kan brukes.

 • 15 sentrale skriveknep, blant annet:
  • Subjektknepet: nøkkelen til en aktiv og lettlest skrivestil
  • Hvorfor verb er bedre enn substantiver
  • Slik gjør du teksten kortere uten at noe av budskapet går tapt
  • Punktumet er leserens beste venn
  • Hvordan du gjør budskapet mer konkret
  • Nyttige nettressurser og Word-knep
  • Kvalitetssikring av egen tekst

 • Spesielt om å skrive vedtak: Bruk av fortellende overskrifter. Bruk av bindeord for å skape flyt i lesingen og lage gode overganger i teksten. Lage personlige vedtak og knepet med etterstilt pronomen. Bruk av punktlister og ord som mottakeren kan oppfatte som vanskelige.

 • Skriveblemmer: Nordmenn som skriver fortsetter å gjøre de samme feilene gang på gang. I grammatikkdelen av kurset setter vi en stopper for dette.

 • Tre faser i skrivearbeidet: Vi går grundig gjennom skrivefasene og ser på hvordan du styrer skriveprosessen fram til ferdig produkt. Du får råd om hvordan du bygger opp en god setning.

 • Hvordan fremheve det viktigste i teksten din: Bruk av tegn og en rekke andre knep for å fremheve det du mener er viktig i teksten.

Innhold

På kurset bruker foreleser eksempler fra offentlige tekster, vedtak, e-poster og brev. Eksemplene fungerer på følgende måte: I første omgang viser kurslederen fram originalteksten. Deretter viser han forslag til forbedring. Han forklarer hva som er endret – og hvorfor. I tillegg viser han hvilke hjelpemidler som kan brukes.

 • 15 sentrale skriveknep, blant annet:
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Ragnar Eriksen

Rådgiver og filolog. Han har lang erfaring fra offentlig informasjonsvirksomhet, markedsføring og media. Ragnar har i mange år holdt kurs i klarspråk for en rekke kommuner, fylkeskommuner, departement og direktorat.

Deltakerne opplever kursene som underholdende og inspirerende. De setter pris på at alt er så praktisk lagt opp. Ingen høytflygende teorier - kun konkrete teknikker og knep som de kan ta i bruk straks.