Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningsloven og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning.

Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.    

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningsloven og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning.

Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.    

Formål

Vi ønsker å gi leger og annet helsepersonell innsikt i og forståelse for lovverk og rammeverk som ligger til grunn for en god og rask saksbehandling.

Målgruppe

Kommuneleger og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten

Formål

Vi ønsker å gi leger og annet helsepersonell innsikt i og forståelse for lovverk og rammeverk som ligger til grunn for en god og rask saksbehandling.

Målgruppe

Kommuneleger og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten

Innhold

Hovedtema vil være forvaltningsrett med faglig bakteppe omfattende helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, samt akademisk frihet.
Kurset vil legg til grunn følgende hovedemner for disponering av dagene;

Forvaltningsloven:
· Saksbehandlingsprinsipp og god forvaltningsskikk
· Begrepsavklaring gjeldende vedtak, enkeltvedtak og forskrift
· Partsbegrepet
· Habilitetsreglene
· Taushetspliktsreglene
· Utforming av (enkelt)vedtaket
· Klage- og omgjøringsreglene

Offentleglova
· Bakgrunnen for reglene om dokumentåpenhet
· Lovens formålsbestemmelse
· Hovedreglene om innsyn
· Unntak frå innsynsretten
· Saksbehandling og klage

The General Data Protection regulation (GDPR)
Denne delen vil inneholde en kort presentasjon av EU sin nye forordning.

Innhold

Hovedtema vil være forvaltningsrett med faglig bakteppe omfattende helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, samt akademisk frihet.
Kurset vil legg til grunn følgende hovedemner for disponering av dagene;

Forvaltningsloven:
· Saksbehandlingsprinsipp og god forvaltningsskikk
· Begrepsavklaring gjeldende vedtak, enkeltvedtak og forskrift
· Partsbegrepet
· Habilitetsreglene
· Taushetspliktsreglene
· Utforming av (enkelt)vedtaket
· Klage- og omgjøringsreglene

Les mer på https://www.fagakademiet.no

MERK;

15.-16. januar 2019, kl. 0900-1530, begge dager.

Kurset går over 2 enkeltdager, med påfølgende hjemmeoppgave som leveres 10 dager etter siste kursdag (frist 26. januar) før fullført kurs godkjennes og kursbevis utferdiges.

NB!! Kurset er godkjent av Den norske legeforening v/spesialitetskomiteen for faglig vurdering, med totalt 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Pris 5 750,-
Pris:

5 750,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30