Rekruttering – hvordan lykkes med å finne rett person?

Rekruttering – hvordan lykkes med å finne rett person?

Å ansette feil person er kostbart, menneskelig og økonomisk, for både organisasjonen og den nyansatte. Det er viktig å finne den rette. Da snakker vi om hele mennesket, ikke bare kompetanse. 

Å ansette feil person er kostbart, menneskelig og økonomisk, for både organisasjonen og den nyansatte. Det er viktig å finne den rette. Da snakker vi om hele mennesket, ikke bare kompetanse. 

Formål

Du vil få en forståelse for hvordan sikre at man finner det rette mennesket til å fylle rollen som stillingen krever i akkurat din organisasjon.

Gjennom kurset vil deltakerne få innsikt og trening i prosessen for å finne rett person.

Formål

Du vil få en forståelse for hvordan sikre at man finner det rette mennesket til å fylle rollen som stillingen krever i akkurat din organisasjon.

Gjennom kurset vil deltakerne få innsikt og trening i prosessen for å finne rett person.

Målgruppe

Ledere med personalansvar, tillitsvalgte, ansatte i personal-/HR-avdeling

Målgruppe

Ledere med personalansvar, tillitsvalgte, ansatte i personal-/HR-avdeling

Innhold

Hvordan lykkes i rekruttering?

 • Kort om prosessen
 • Bruk av ulike verktøy
 • Jobbprofil
 • Personprofil/kompetanse?

Spørreteknikk

 • Hva er det lov å spørre om?
 • Hvordan få balanse i samtalen?
 • Bruk av ulike spørsmålstyper

Referanser

 • Hvordan bygge en strukturert referansemal?
 • Hvem skal være referanser?

Hvordan ta imot den nyansatte?

 • Innhold i programmet
 • Hvem skal være med?
 • Praktiske tips

Avslutning/oppsummering

Innhold

Hvordan lykkes i rekruttering?

 • Kort om prosessen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 850,-
Pris:

2 850,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Espen Balle

Espen Balle er salgssjef i Fagakademiet. Han har master i ledelse og er adjunkt. Espen har betydelig kompetanse og erfaring fra ledelse og virksomheter i endring. Han har som konsulent ledet prosessen med ansettelse av rådmann i Spydeberg, rektor i Askim pluss mange rekrutteringsoppdrag i bedrifter.