Rekruttering – hvordan finne rett person? Todagers kurs

Rekruttering – hvordan finne rett person? Todagers kurs

Å ansette feil person er kostbart, menneskelig og økonomisk, for både organisasjonen og den nyansatte. Det er viktig å finne den rette. Da snakker vi om hele mennesket, ikke bare kompetanse. 

Å ansette feil person er kostbart, menneskelig og økonomisk, for både organisasjonen og den nyansatte. Det er viktig å finne den rette. Da snakker vi om hele mennesket, ikke bare kompetanse. 

Formål

Du vil få en grundig gjennomgang av prosessen og god forståelse for hvordan sikre at man finner det rette mennesket til å fylle rollen som stillingen krever i akkurat din organisasjon.

Gjennom samlingen vil deltakerne få innsikt og trening i prosessen for å finne rett person. 

Formål

Du vil få en grundig gjennomgang av prosessen og god forståelse for hvordan sikre at man finner det rette mennesket til å fylle rollen som stillingen krever i akkurat din organisasjon.

Gjennom samlingen vil deltakerne få innsikt og trening i prosessen for å finne rett person. 

Målgruppe

Ledere med personalansvar, tillitsvalgte, ansatte i personal-/HR-avdeling

Målgruppe

Ledere med personalansvar, tillitsvalgte, ansatte i personal-/HR-avdeling

Innhold

Forberedelse: Utfylling av grunnlag for jobbprofil. 

Hvordan lykkes i rekruttering?

 • Kort om prosessen
 • Hvem bør være med i prosessen rundt ansettelser?
 • Bruk av ulike verktøy
 • Jobbprofil
 • Atferdstester  – ulike varianter
 • Personprofil/kompetanse

Praktisk øvelse knyttet til hjemmeoppgaven. Utarbeidelse av aktuell profil dersom man har et behov som er avklart.


Spørreteknikk

 • Hva er det lov å spørre om?
 • Hvordan få balanse i samtalen?
 • Bruk av ulike spørsmålstyper
  • Åpne spørsmål
  • Ledende spørsmål
  • Faktaspørsmål
  • Avklarende spørsmål
  • Involverende spørsmål
  • Siste ords teknikk
  • Omformulering
 • Trening på spørreteknikk

Referanser

 • Hensikten med bruk av referanser
 • Hvem skal være referanse?
 • Hvordan bygge en strukturert referansemal?


Hvordan ta imot den nyansatte?

 • Innhold i programmet?
 • Hvem skal være med?
 • Praktiske tips

Avslutning/oppsummering

Innhold

Forberedelse: Utfylling av grunnlag for jobbprofil. 

Hvordan lykkes i rekruttering?

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 5 700,-
Pris:

5 700,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Dag 2:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Espen Balle

Espen Balle er salgssjef i Fagakademiet. Han har master i ledelse og er adjunkt. Espen har betydelig kompetanse og erfaring fra ledelse og virksomheter i endring. Han har som konsulent ledet prosessen med ansettelse av rådmann i Spydeberg, rektor i Askim pluss mange rekrutteringsoppdrag i bedrifter.