Regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Kurs for offentlig sektor om personopplysningsloven og personvernforordningen fra EU (GDPR)

Kurs for offentlig sektor om personopplysningsloven og personvernforordningen fra EU (GDPR)

Innledning:

Fra juli 2018 ble det innført nye regler om behandling av personopplysninger. Dette skjedde som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR.

Fra samme tidspunkt ble gjeldende personopplysningslov fra 2000 opphevet og erstattet av forordningen og denne blir norsk rett som følge av EØS-avtalen. EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir innsamlet, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler.

Foto: Vector Plus Image / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Vector Plus Image / Shutterstock / NTB scanpix

Formål

Å sette fokus på de mest sentrale reglene som kommer til anvendelse når offentlig forvaltning skal behandle personopplysninger. 

Kursets læringsmål er at deltakeren skal bli tryggere på personvernretten gjennom å beherske reglene.

Formål

Å sette fokus på de mest sentrale reglene som kommer til anvendelse når offentlig forvaltning skal behandle personopplysninger. 

Kursets læringsmål er at deltakeren skal bli tryggere på personvernretten gjennom å beherske reglene.

Målgruppe

Ledere, ansatte og tillitsvalgte i offentlig sektor 

Målgruppe

Ledere, ansatte og tillitsvalgte i offentlig sektor 

Innhold

Offentlig forvaltning behandler en stor mengde personopplysninger. Dette skjer i forbindelse med service- og tjenesteyting til befolkningen. I tillegg skjer dette som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Kurset vil fokusere på følgende hovedtemaer:

 • Innledning om personvern i offentlig forvaltning og forholdet til offentlighet og arkivering
 • Innholdet i disse sentrale begreper i personvernretten
  • Personopplysning
  • Behandlingsansvarlig
  • Databehandler
  • Registrert
 • Vilkårene for å behandle personopplysninger
 • Internkontroll og informasjonssikkerhet
 • Plikten til å utarbeide en konsekvensanalyse/personvernanalyse
 • Prinsippene om innebygd personvern
 • Reglene om personvernombud
 • Tilsyn og kontroll, herunder Datatilsynets rolle

Innhold

Offentlig forvaltning behandler en stor mengde personopplysninger. Dette skjer i forbindelse med service- og tjenesteyting til befolkningen. I tillegg skjer dette som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Kurset vil fokusere på følgende hovedtemaer:

 • Innledning om personvern i offentlig forvaltning og forholdet til offentlighet og arkivering
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 690,-
Pris:

1 690,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 12.00

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.