Personlig effektivitet og selvledelse

Personlig effektivitet og selvledelse

Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap. Her får du enkle og nyttige metoder for å ta vare på den viktigste ressursen du har, nemlig TIDEN.

Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap. Her får du enkle og nyttige metoder for å ta vare på den viktigste ressursen du har, nemlig TIDEN.

Formål

Lær hvordan du kan:

 • Utnytte tiden maksimalt
 • Få mer gjort
 • Redusere negativt stress
 • Få oversikt over arbeidsoppgavene dine
 • Hvordan du får gjort det viktigste først

Formål

Lær hvordan du kan:

 • Utnytte tiden maksimalt
 • Få mer gjort
 • Redusere negativt stress
 • Få oversikt over arbeidsoppgavene dine
 • Hvordan du får gjort det viktigste først

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som berøres av emnet

Målgruppe

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som berøres av emnet

Innhold

 • Personlig målstyring
 • Kjennetegn på gode mål, prosessen i målstyring, evaluering av måloppnåelse, belønning ved måloppnåelse
 • Prioritering av arbeidsoppgaver
 • Rangering av oppgaver, plan for oppgaveløsning, oppstykking av større oppgaver
 • Tidsstyring
 • Personlig effektivitetskurve, forstyrrelser og avbrytelser, tidsbegrensninger på møter og samtaler
 • Oppgavetrykk og mestring
 • Signaler på stress, konsekvenser av å si ja, lær deg stressmestring
 • Effektive oppfølgingssystemer
 • Arbeidsplassen din og arkiveringsrutiner. Et ryddig eller kaotisk skrivebord. Spiller det noen rolle?
 • Uønskede avbrudd, slik håndteres dette!
 • Personlighet og effektivitet. Bli bevisst dine styrker og forbedringsområder.
 • Planlegg privatlivet!
 • Mer effektive møter!


NB!
Forberedelse til kurset:

I forkant av kursstart kan deltakerne fylle ut og sende inn spørreskjema til kursleder som viser hvordan tiden faktisk disponeres i dag (skjemaet fås tilsendt)

Innhold

 • Personlig målstyring


NB!
Forberedelse til kurset:

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 100,-
Pris:

2 100,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30