Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning

Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning

Formål

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere på realitetene og nakne fakta i arbeidsforholdet og mulighetsrommet i spennet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Kurset skal også legge til rette for bedre å skjønne og sette rammene for handlingsrommet for bemanningsendinger og nedbemanning - herunder ved å få en større forståelse for de juridiske rammene og prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten med lover, regelverk og avtaleverk.

Formål

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere på realitetene og nakne fakta i arbeidsforholdet og mulighetsrommet i spennet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Kurset skal også legge til rette for bedre å skjønne og sette rammene for handlingsrommet for bemanningsendinger og nedbemanning - herunder ved å få en større forståelse for de juridiske rammene og prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten med lover, regelverk og avtaleverk.

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for enhetsledere, virksomhetsledere, avdelingsledere og personer med personalansvar eller som jobber med personalsaker både på de enkelte enheter og sentralt i organisasjonen.

Kurset er anvendbart og nyttig for toppledere – og øvrige ansatte som har interesse for temaet. Kurset har også stor nytteverdi for tillitsvalgte og verneombud

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for enhetsledere, virksomhetsledere, avdelingsledere og personer med personalansvar eller som jobber med personalsaker både på de enkelte enheter og sentralt i organisasjonen.

Kurset er anvendbart og nyttig for toppledere – og øvrige ansatte som har interesse for temaet. Kurset har også stor nytteverdi for tillitsvalgte og verneombud

Innhold

Kursdagen vil bli gjennomført med tradisjonelle forelesninger og plenumsdiskusjoner, tuftet på forsamlingens ønsker og behov – og gjerne tilpasset underveis. Kurset frekventerer over følgende emner og innen følgende rammer;

  • Kort om  lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltningen – som et viktig fundament
  • Kort om ansettelsesbetingelser herunder innhold i stillingsutlysning/-tekst, betingelser i stillingen, intervju/-avklaringer, regler en gjensidig må forholde deg til
  • Arbeidskontrakt et verktøy for styring, herunder kort om lover og regler som påvirker utforming av avtalen, arbeidskontraktens innhold og form, sikring av virksomhetens interesser, inngå fallgruvene.
  • Personalansvar og arbeidsgivers styringsrett med typiske utfordringer, muligheter for endring i arbeidsoppgaver og sted, stillingsendring og innhold, nedbemanning
  • Opphør av arbeidsforhold inkl oppsigelser og oppsigelsesvern, omorganisering, driftsinnskrenkninger, rasjonaliseringstiltak, avskjed og suspensjon, AML og Forvaltningsloven vs oppsigelser, avskjed og suspensjon, tvister

Innhold

Kursdagen vil bli gjennomført med tradisjonelle forelesninger og plenumsdiskusjoner, tuftet på forsamlingens ønsker og behov – og gjerne tilpasset underveis. Kurset frekventerer over følgende emner og innen følgende rammer;

  • Kort om  lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltningen – som et viktig fundament
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.