Offentlige anskaffelser - kurs i anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser - kurs i anskaffelsesregelverket

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Formål

Hensikten med kurset er å gi basisopplæring og grunnleggende forståelse av anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Kurset vil gi en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser. 

Du vil lære hvordan du som innkjøper/oppdragsgiver utnytter friheten og mulighetene som ligger i anskaffelsesloven til å bestemme fremgangsmåten når dere skal gjennomføre neste anskaffelsesprosess, herunder hvordan dere ved hjelp av dialog og samhandling med leverandørene underveis, gjennomfører en optimal anbudskonkurranse som sikrer den beste kontrakten.

Formål

Hensikten med kurset er å gi basisopplæring og grunnleggende forståelse av anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Kurset vil gi en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser. 

Du vil lære hvordan du som innkjøper/oppdragsgiver utnytter friheten og mulighetene som ligger i anskaffelsesloven til å bestemme fremgangsmåten når dere skal gjennomføre neste anskaffelsesprosess, herunder hvordan dere ved hjelp av dialog og samhandling med leverandørene underveis, gjennomfører en optimal anbudskonkurranse som sikrer den beste kontrakten.

Målgruppe

Kurset retter seg både mot de som har lite erfaring med offentlige anskaffelser og de som har noe erfaring. 

 

Målgruppe

Kurset retter seg både mot de som har lite erfaring med offentlige anskaffelser og de som har noe erfaring. 

 

Innhold

Ny anskaffelseslov/nye forskrifter i 2017

 • Ikke-anskaffelsesrettslige hensyn, avvisning og lærlingeordningen
 • Nye, nasjonale terskelverdier
 • Elektronisk kommunikasjon blir hovedregelen
 • Bortfall av kunngjøringsplikt
 • Prioriterte og uprioriterte tjenester
 • Forenklede dokumentasjonskrav, egenerklæringer
  og leverandørvurdering underveis

Gjennomgang av bruk av ulike anbudsformer

 • Åpen anbudskonkurranse
 • Begrenset anbudskonkurranse
 • Konkurransepreget dialog
 • Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
 • Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
 • Konkurranse om innovasjonspartnerskap
 • Anskaffelse uten konkurranse
 • Vesentlig endring/ny konkurranseutsetting

Vesentlig endring/ny konkurranseutsetting

 • Hva er tillatte endringer etter at kontrakt er inngått og hva er vesentlige endringer?

Avvisning, innsyn og klager

 • Formalkrav

 

Det kan videre tilbys kurs som går mer i dybden for enkelttemaer, som for eksempel:

 • Hvordan skrive en god anbudsspesifikasjon
 • Nærmere om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Rammeavtaler (fordeler, ulemper og hvordan de kan bygges opp for å dekke oppdragsgivers behov)

Innhold

Ny anskaffelseslov/nye forskrifter i 2017

 • Ikke-anskaffelsesrettslige hensyn, avvisning og lærlingeordningen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 750,-
Pris:

2 750,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»