Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenter tilbyr vi kurset via toveis lyd/bilde på ditt lokale Studiesenter.

Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

I samarbeid med Studiesenter tilbyr vi kurset via toveis lyd/bilde på ditt lokale Studiesenter.

Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

Formål

Kurset skal belyse hva som er status per 2017 og om det er mulig å se noen utviklingstrekk siden 2009. 

Formål

Kurset skal belyse hva som er status per 2017 og om det er mulig å se noen utviklingstrekk siden 2009. 

Målgruppe

Ansatte i forvaltningen som har grunnleggende kunnskap om loven

Målgruppe

Ansatte i forvaltningen som har grunnleggende kunnskap om loven

Innhold

Offentleglova, som trådte i kraft 1.1.2009, skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet og rettssikkerhet for enkeltpersoner og næringsdrivende som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Dette er bare noen av utfordringene og dilemmaene man møter i praktiseringen av lovens bestemmelser. Grensene for innsyn kan ofte være vanskelige å trekke.

Kursdagen vil inneholde

  • Grundig gjennomgang av de mest relevante lov- og forskriftsbestemmelsene
  • Gjennomgang av sentrale avgjørelser fra Sivilombudsmannen og tolkingsuttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling som er kommet etter at loven trådte i kraft.

Inkludert i kursprisen er et fyldig kompendium (Dette sendes kursdeltakerne på mail)

Innhold

Offentleglova, som trådte i kraft 1.1.2009, skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet og rettssikkerhet for enkeltpersoner og næringsdrivende som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Dette er bare noen av utfordringene og dilemmaene man møter i praktiseringen av lovens bestemmelser. Grensene for innsyn kan ofte være vanskelige å trekke.

Kursdagen vil inneholde

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.