Offentleglova - en praktisk gjennomgang

Offentleglova - en praktisk gjennomgang

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. 

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. 

Målgruppe

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Målgruppe

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Innhold

Offentleglova regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen. Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis.
Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Om åpenhet og offentlighet i forvaltningen
  • Dokumentåpenhet
  • Hovedregler
  • Unntak fra innsyn
  • Saksbehandling av innsynskrav og klagereglene

Kurset gjennomføres på fire timer inkl korte pauser. 

Innhold

Offentleglova regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen. Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis.
Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Om åpenhet og offentlighet i forvaltningen
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 08.30 - 12.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.