Ny lov om statsansatte

Ny lov om statsansatte

Formål

Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten).

Formål

Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten).

Målgruppe

Kurset passer for saksbehandlere og ledere statlig sektor samt andre som trenger kunnskap om den nye loven om statsansatte

Målgruppe

Kurset passer for saksbehandlere og ledere statlig sektor samt andre som trenger kunnskap om den nye loven om statsansatte

Innhold

  • Oversikt over loven

Ansettelse, midlertidig ansettelse og ansettelse i prøvetid

  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Midlertidig ansettelse
  • Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold og intern fortrinnsrett
  • Ekstern fortrinnsrett
  • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold
  • Oppsigelsesvern ved sykdom mv
  • Avskjed
  • Suspensjon

 

Kurset legges opp med teori- og forelesningsseanser der det vil bli rom for diskusjon, spørsmålstillinger og problemstillinger basert på deltakernes konkrete innspill fra egen arbeidssituasjon og -erfaringer.

Innhold

  • Oversikt over loven

Ansettelse, midlertidig ansettelse og ansettelse i prøvetid

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30