Ny kommunelov og utkast til ny forvaltningslov

Ny kommunelov og utkast til ny forvaltningslov

I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, lovens struktur og oppbygging.

Vi ser på utkast til ny forvaltningslov som er sendt på høring.

I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, lovens struktur og oppbygging.

Vi ser på utkast til ny forvaltningslov som er sendt på høring.

Formål

Bli kjent med nytt og aktuelt lovstoff for kommuner og andre deler av offentlig sektor.

Formål

Bli kjent med nytt og aktuelt lovstoff for kommuner og andre deler av offentlig sektor.

Målgruppe

Saksbehandlere, ledere, folkevalgte og andre ansatte i kommunene og andre virksomheter som har behov for å få en gjennomgang av ny kommunelov og utvalgets utkast til ny forvaltningslov.

Målgruppe

Saksbehandlere, ledere, folkevalgte og andre ansatte i kommunene og andre virksomheter som har behov for å få en gjennomgang av ny kommunelov og utvalgets utkast til ny forvaltningslov.

Ny kommunelov

 • Habilitetsreglene
 • Adgangen til delegering
 • Tydelig lovfesting av det kommunale selvstyre
 • Krav til ulike kommunale råd, herunder ungdomsråd.

  NOU 2019:5 Høringsutkast ny Forvaltningslov

  Vi gjennomgår utvalgets forslag til ny lov.  Det er foreslått en utvidelse av forhold som kan føre til inhabilitet, det er noen foreslåtte endringer knytta til taushetsplikt, og en god del nytt knytta til forvaltningens saksbehandling når det gjelder enkeltvedtak.

  Dagen gjennomføres med forelesning, plenumsdiskusjon og god tid til spørsmål og kommentarer.  For noen temaer vil det være naturlig å se på ny kommunelov og utkastet til ny forvaltningslov i sammenheng.  Nødvendig materiell blir utdelt.

   

  Foreleser:

  Knut Erling Nyheim

  Jurist og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

  Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.

   

  Pris 1 950,-
  Pris:

  1 950,-

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30