Ny kommunelov og habilitetsregler

Ny kommunelov og habilitetsregler

Norge har mange små og mellomstore kommuner. I alle disse kommunene tas det hver dag beslutninger som er underlagt habilitetsregler i Forvaltningsloven og Kommuneloven mv.

God kunnskap om de til enhver tid gjeldende habilitetsregler som gjelder for offentlig sektor, er en forutsetning for å fatte gyldige vedtak.

Dette kurset gjennomgår gjeldende habilitetsregler samt reglene om habilitet i den nye kommuneloven. Praktiske eksempler blir gjennomgått og dersom det blir tid til det, blir det case diskusjoner.

Videre gjennomgås kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 i den nye Kommuneloven som trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

Kapitlene 14, 15, 16, 28 og 29 trer i kraft 1. januar 2020.

Også disse gjennomgås på kurset.

Norge har mange små og mellomstore kommuner. I alle disse kommunene tas det hver dag beslutninger som er underlagt habilitetsregler i Forvaltningsloven og Kommuneloven mv.

God kunnskap om de til enhver tid gjeldende habilitetsregler som gjelder for offentlig sektor, er en forutsetning for å fatte gyldige vedtak.

Dette kurset gjennomgår gjeldende habilitetsregler samt reglene om habilitet i den nye kommuneloven. Praktiske eksempler blir gjennomgått og dersom det blir tid til det, blir det case diskusjoner.

Videre gjennomgås kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 i den nye Kommuneloven som trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

Kapitlene 14, 15, 16, 28 og 29 trer i kraft 1. januar 2020.

Også disse gjennomgås på kurset.

Formål

Kurset gjennomgår reglene i den nye kommuneloven, slik at alle som deltar på kurset får oversikt over disse.

Kurset gir også grunnleggende innføring og forståelse for gjeldende habilitetsregler og hvilke habilitetskrav som følger den nye Kommuneloven.

Formål

Kurset gjennomgår reglene i den nye kommuneloven, slik at alle som deltar på kurset får oversikt over disse.

Kurset gir også grunnleggende innføring og forståelse for gjeldende habilitetsregler og hvilke habilitetskrav som følger den nye Kommuneloven.

Målgruppe

Alle som arbeider og/eller har verv i offentlig sektor og som er involvert i å forberede og/eller fatte vedtak.

Målgruppe

Alle som arbeider og/eller har verv i offentlig sektor og som er involvert i å forberede og/eller fatte vedtak.

Innhold

 • Reglenes bakgrunn og formål
 • Regler om habilitet i tilstøtende regelverk
 • Forvaltningslovens generelle regler om habilitet
 • Habilitet i kommuneloven
 • Habilitet i ny kommunelov
 • Avgjørelse av inhabilitetsspørsmål, prosedyrer
 • Særlig om habilitetsspørsmål i folkevalgte organer
 • Innsyn i inhabilitetsspørsmål
 • Avledet inhabilitet
 • Habilitet contra arbeidsgivers styringsrett – ønsket egenfratreden
 • Økonomiske hensyn ved vurdering av sette-kommune
 • Særlig om helsesektoren
 • Etiske avveininger ved siden av habilitetsreglene
 • Forholdet til media
 • Konsekvenser av inhabilitet for et vedtaks gyldighet

Dagen gjennomføres med gjennomgang av gjeldende lovregler og forvaltningspraksis, løsning av praktiske problemstillinger i fellesskap, spørsmål og diskusjoner.

Innhold

 • Reglenes bakgrunn og formål

Dagen gjennomføres med gjennomgang av gjeldende lovregler og forvaltningspraksis, løsning av praktiske problemstillinger i fellesskap, spørsmål og diskusjoner.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 850,-
Pris:

2 850,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»