Når IKT blir fienden

Når IKT blir fienden

Mestring på jobben er viktig! Formålet med denne kursdagen er å gi grunnleggende digitale ferdigheter tilpasset den enkelte virksomhets behov - og da spesielt øke kompetansen til ansatte som synes digitaliseringen av arbeidslivet er krevende. 

Mestring på jobben er viktig! Formålet med denne kursdagen er å gi grunnleggende digitale ferdigheter tilpasset den enkelte virksomhets behov - og da spesielt øke kompetansen til ansatte som synes digitaliseringen av arbeidslivet er krevende. 

Formål

Innføring i grunnleggende digitale ferdigheter, tilpasset den enkelte virksomhets behov

Formål

Innføring i grunnleggende digitale ferdigheter, tilpasset den enkelte virksomhets behov

Målgruppe

Ansatte med utfordringer med IKT i arbeidslivet

Målgruppe

Ansatte med utfordringer med IKT i arbeidslivet

Innhold

Alle har behov for å føle mestring på jobben. De siste års forskning tyder på at inntil 1/3 av alle ansatte mener de ikke mestrer den massive digitaliseringen i arbeidslivet. For den enkelte arbeidstaker som opplever utfordringer knyttet til dette, gjennom ubehag med å måtte spørre kollega om IT-hjelp, eller bruke energi på å slippe unna enkelte arbeidsoppgaver - vil dette kunne svekke selvtilliten og gi lavere jobbtilfredshet.

Bedriften som helhet vil også lide når den enkelte arbeidstaker har lave digitale ferdigheter. Digitale samarbeid, digital samskriving og rapportering knytter gjerne ansatte  sammen om digitale arbeidsoppgaver. Alle ansatte må derfor ha noe digital kompetanse for at virksomheten skal få utført sine oppgaver.

Tema som det er aktuelt å arbeide med:

  • Bedriftens viktigste IKT-oppgaver
  • Ansattes utfordringer med eksisterende IKT-systemer
  • Hva er et IT-system, operativsystem og et dataprogram?
  • Mapper og filer i et IKT-system
  • Forståelse av arkivsystemer
  • Spesialprogrammer i virksomheten
  • Triks i operativsystemer
  • Effektive søkefunksjoner på internett
  • Støttefunksjoner og støtteprogrammer for ansatte med spesielle utfordringer

 

Dette er et kurs som primært tilbys ansatte innenfor samme bedrift. Ved å rette kurset mot enkeltbedrifter, kan en skreddersy innholdet slik at det passer best mulig til de digitale oppgavene i virksomheten

En slik kursmodell forutsetter et godt og nært samarbeid mellom IT-avdeling, ledelse og kursholder.

Kurset er en kombinasjon av teori og praktiske IT-øvelser, med størst vekt på øvelser. 

Innhold

Alle har behov for å føle mestring på jobben. De siste års forskning tyder på at inntil 1/3 av alle ansatte mener de ikke mestrer den massive digitaliseringen i arbeidslivet. For den enkelte arbeidstaker som opplever utfordringer knyttet til dette, gjennom ubehag med å måtte spørre kollega om IT-hjelp, eller bruke energi på å slippe unna enkelte arbeidsoppgaver - vil dette kunne svekke selvtilliten og gi lavere jobbtilfredshet.

Bedriften som helhet vil også lide når den enkelte arbeidstaker har lave digitale ferdigheter. Digitale samarbeid, digital samskriving og rapportering knytter gjerne ansatte  sammen om digitale arbeidsoppgaver. Alle ansatte må derfor ha noe digital kompetanse for at virksomheten skal få utført sine oppgaver.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Tore Pukstad

Pukstad har vært leder, lærer, universitetslektor og rådgiver i offentlig sektor i en årrekke. I tillegg til lærerutdanning med hovedfag i pedagogikk har han videreutdanning i personalledelse, personalpsykologi samt MPA fra Business School i København.

Han har hatt en rekke kurs for lærere, andre fagpersoner og studenter - primært innen pedagogiske og teknologiske emner. Han har også hatt enkeltoppdrag mot arbeidslivet fra bedriftshelsetjenester og privatpraktiserende psykologer.

De siste årene har Tore engasjert seg mer og mer i arbeidslivsspørsmål som deltidsproblematikk og utfordringer for ansatte i møtet med det digitale arbeidslivet. Han er en engasjert kursholder som går i tett dialog med oppdragsgiver slik at man får et kurs som er skreddersydd de spesifikke ønskene.

Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30