Merkantilt personell i barnevernet - todagers fagsamling

Merkantilt personell i barnevernet - todagers fagsamling

Som merkantilt ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen, fysisk og mentalt. To av våre beste forelesere vil gi deg faglig påfyll og gode verktøy du kan ta i bruk fra første dag!

Som merkantilt ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen, fysisk og mentalt. To av våre beste forelesere vil gi deg faglig påfyll og gode verktøy du kan ta i bruk fra første dag!

Formål

 • Skape trygghet for merkantilt ansatte i barneverntjenesten
 • Gi forståelse for viktigheten av å kunne det juridiske grunnlaget for tjenesten
 • Gi gode verktøy for å håndtere konflikter og krevende situasjoner

Målgruppe

Merkantilt ansatte i barneverntjenesten 

Formål

 • Skape trygghet for merkantilt ansatte i barneverntjenesten
 • Gi forståelse for viktigheten av å kunne det juridiske grunnlaget for tjenesten
 • Gi gode verktøy for å håndtere konflikter og krevende situasjoner

Målgruppe

Merkantilt ansatte i barneverntjenesten 

Innhold

Dag 1 kl 09.00 - 15.30

Forvaltningsregler for merkantilt personell i barneverntjenesten

 • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
 • Forvaltningsloven
 • Barnevernloven
 • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift
 • Partsbegrepet
 • Habilitetsreglene
 • Taushetspliktsreglene, særlig knyttet til tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentåpenhet
 • Litt om forslag til ny forvaltningslov; NOU 5/2019 og departementets høringsdokumenter
 • Litt om personvernlovgivning (GDPR)

 

 

Dag 2 kl 09.00 - 15.00

Konflikthåndtering, kommunikasjon, forebygging av trusler og vold

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler.

Det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever. Er du uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom. Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Kommunikasjon er ofte nøkkelen!

Dagen vil bestå av en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser og refleksjon over følgende hovedemner;

Teoretisk del

 • Taktisk kommunikasjon
 • Psykiske og fysiske forberedelser for å forebygge konflikter
 • Oppfølging og ettervern
 • Klargjøring av juridiske begreper

Praktisk del

 • Håndtering av fysisk konflikt
 • Bevisstgjøring på å unngå fysiske konflikter
 • Praktiske øvelser på frigjøring

Innhold

Dag 1 kl 09.00 - 15.30

  Les mer på https://www.fagakademiet.no
  Pris 5 000,-
  Pris:

  5 000,-

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30

  Forvaltningsregler for merkantilt personell i barnevernstjenesten

  Dag 2:

  kl 09.00 - 15.00

  Forebygging og håndtering av krevende situasjoner

  Foreleser:

  Kurt O. Bjørnnes

  Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

  Foreleser:

  Håvard Nordbø

  Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

  Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

  Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!