Mellom to stoler – og bak sofaen?

Mellom to stoler – og bak sofaen?

En fagdag om jus og fag i NAV og helse- og omsorgstjenesten.

Pasienter, brukere og tjenestemottakere kan oppleve å falle mellom to stoler i vår komplekse organisering av tjenester og ytelser. Helse-, omsorgs- og sosialtjenesten har ulik organisering, felles ansvar og en del helt like lovbestemmelser. Er det slik at de som faller mellom to stoler i dette stystemet også forsvinner "bak sofaen"?

Dette kan gjelde personer som

 • kan ha dårlig økonomi
 • sliter på arbeids- og boligmarkedet
 • kan ha rusutfordringer, og/eller psykiske, sosiale eller medisinske utfordringer

og som en følge av dette sliter i sin kontakt med de ulike delene av hjelpeapparatet.

En fagdag om jus og fag i NAV og helse- og omsorgstjenesten.

Pasienter, brukere og tjenestemottakere kan oppleve å falle mellom to stoler i vår komplekse organisering av tjenester og ytelser. Helse-, omsorgs- og sosialtjenesten har ulik organisering, felles ansvar og en del helt like lovbestemmelser. Er det slik at de som faller mellom to stoler i dette stystemet også forsvinner "bak sofaen"?

Dette kan gjelde personer som

 • kan ha dårlig økonomi
 • sliter på arbeids- og boligmarkedet
 • kan ha rusutfordringer, og/eller psykiske, sosiale eller medisinske utfordringer

og som en følge av dette sliter i sin kontakt med de ulike delene av hjelpeapparatet.

Formål

Drøfte og belyse disse utfordringene sett fra et juridisk perspektiv:

 • Samme bruker, ulike tjenesteytere
 • Samme bruker, ulikt lovverk
 • Samme bruker, ulike organisasjoner og kulturer

 

Formål

Drøfte og belyse disse utfordringene sett fra et juridisk perspektiv:

 • Samme bruker, ulike tjenesteytere
 • Samme bruker, ulikt lovverk
 • Samme bruker, ulike organisasjoner og kulturer

 

Målgruppe


Ansatte i NAV, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter som har ansvar i forhold til ovennevnte personer

Målgruppe


Ansatte i NAV, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter som har ansvar i forhold til ovennevnte personer

Innhold

Gjennomgang av sentrale og relevante bestemmelser i

 

Fokusområder

 • koordinering, samhandling og ansvar
 • tjenestens materielle innhold
 • brukermedvirkning, integritet og verdighet
 • individuell plan
 • taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett

 

Innhold

Gjennomgang av sentrale og relevante bestemmelser i

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30