Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

Arbeidslivet beveger seg mot stadig større fleksibilitet, innovasjon og utforskning. Dette setter den tradisjonelle leder- og medarbeiderpraksis under press. Tradisjonelle kontrollmekanismer og hierarkisk regulering erstattes med verdidrevet organisering med selvstyrte medarbeidere med høy grad av autonomi. 

Arbeidslivet beveger seg mot stadig større fleksibilitet, innovasjon og utforskning. Dette setter den tradisjonelle leder- og medarbeiderpraksis under press. Tradisjonelle kontrollmekanismer og hierarkisk regulering erstattes med verdidrevet organisering med selvstyrte medarbeidere med høy grad av autonomi. 

Den nye ideelle medarbeider er ikke lengre den tradisjonelle lydige arbeider som lystrer og gjør som han eller hun blir fortalt, men en aktiv, sosial og reflektert medarbeider som leder sitt eget arbeid og som kontinuerlig søker å forbedre sin rolle. I lys av dette vil alle som trer inn i en lederrolle oppleve dilemmaer og høye forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv. 

Gjennom fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag.

Den nye ideelle medarbeider er ikke lengre den tradisjonelle lydige arbeider som lystrer og gjør som han eller hun blir fortalt, men en aktiv, sosial og reflektert medarbeider som leder sitt eget arbeid og som kontinuerlig søker å forbedre sin rolle. I lys av dette vil alle som trer inn i en lederrolle oppleve dilemmaer og høye forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv. 

Gjennom fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag.

Formål

Gjøre deltakerne bedre i stand til å mestre medarbeider- og lederrollen ved å gi tilgang til enkle, nyttige og virksomme verktøy til hverdagen.

Gjøre deltakerne bedre kjent med seg selv og sine medarbeidere ved å erfare og lære praktiske metoder for utvikling av gode relasjoner i personalet.

Formål

Gjøre deltakerne bedre i stand til å mestre medarbeider- og lederrollen ved å gi tilgang til enkle, nyttige og virksomme verktøy til hverdagen.

Gjøre deltakerne bedre kjent med seg selv og sine medarbeidere ved å erfare og lære praktiske metoder for utvikling av gode relasjoner i personalet.

Innhold

I dag må ledere og medarbeidere sammen finne nye roller, og tenke nytt om måten å løse oppgaver på. I denne prosessen må en ha med alle! Leder/medarbeider er først og fremst en relasjon, og denne dagen vil du oppleve metoder som bevisstgjør og utvikler din selvinnsikt og dine relasjonelle ferdigheter. I løpet av dagen vil du få disse temaene:

  • Selvinnsikt, kommunikasjon og gruppedynamikk
  • Bevissthet i lederrollen – fra kollega til leder
  • Metodikk for god møte- og prosessledelse
  • Dine lederegenskaper og kommunikasjonsstil
  • Løsningsorientert coaching – en metode for endring og utvikling
  • Kommunikasjon og tilbakemelding

Innhold

I dag må ledere og medarbeidere sammen finne nye roller, og tenke nytt om måten å løse oppgaver på. I denne prosessen må en ha med alle! Leder/medarbeider er først og fremst en relasjon, og denne dagen vil du oppleve metoder som bevisstgjør og utvikler din selvinnsikt og dine relasjonelle ferdigheter. I løpet av dagen vil du få disse temaene:

  • Selvinnsikt, kommunikasjon og gruppedynamikk
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Øyvind Thorvaldsen

Erfaring som lærer og leder med kompetanse innen undervisning, ledelse, organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Selvstendig konsulent siden 1992 med oppdrag knyttet til leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjonsstrening og konflikthåndtering på alle nivåer i organisasjonen. Kompetanse innen skreddersydde og deltakerbaserte læringsprosesser som sikrer involvering og eierskap i endringsarbeidet. Erfaring med næringsutvikling og etablererprogrammer. www.medvind.as