Eldrerådet i arbeid

Eldrerådet i arbeid

På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

På dette kurset får nye og erfarne medlemmer i eldreråd i hele fylket kunnskap om arbeidet i eldreråd og mulighet til å dele erfaringer.

Eldres rett til medbestemmelse er en viktig del av demokratiet og eldrerådene skal fungere som et talerør for de mest erfarne innbyggerne i kommunene og fylkeskommunene. Eldreråd et et forum for påvirkning og medbestemmelse og har mye å gi til felleskapet.

Det enkelte lokalsamfunn må hele tiden bevisstgjøres om hva som må til for å ivaretz de eldres rettigheter og velferd. Blant annet må det etableres gode rutiner og forståelse for hvor viktig det er at eldrerådet både er tidlig aktiv og pådrivende for å bidra til at de andre rådsorganene har eldrerådets syn med seg i sin behandling.

Eldres rett til medbestemmelse er en viktig del av demokratiet og eldrerådene skal fungere som et talerør for de mest erfarne innbyggerne i kommunene og fylkeskommunene. Eldreråd et et forum for påvirkning og medbestemmelse og har mye å gi til felleskapet.

Det enkelte lokalsamfunn må hele tiden bevisstgjøres om hva som må til for å ivaretz de eldres rettigheter og velferd. Blant annet må det etableres gode rutiner og forståelse for hvor viktig det er at eldrerådet både er tidlig aktiv og pådrivende for å bidra til at de andre rådsorganene har eldrerådets syn med seg i sin behandling.

Innhold

 • Forankring
  Lov om eldreråd
 • Gjennomgang av eldrerådets praktiske arbeid
  • Eldrerådets formål og utfordringer
  • Sekretariat – eldrerådets økonomi
  • Om offentlig forvaltning
  • Eldrerådet i arbeid
  • Rådsmedlemmenes rettigheter og plikter
 • Områder med konsekvenser for arbeidet i eldrerådet
 • Andre måter å organisere kommunale oppgaver
 • Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner
  • Om helseforetak

Gjennomføring

Veksling mellom forelesning, erfaringsutveksling og diskusjon. Kursdeltakerne får utdelt håndbok som er spesielt utviklet for kurset: Håndbok for medlemmer i Eldreråd. Den kan brukes som oppslagsbok for eldrerådets medlemmer i arbeidet gjennom valgperioden.

Deltakerne får også utdelt presentasjon av lærestoffet for kursdagen, samt annet aktuelt materiell til nytte for arbeidet i eldrerådet.

Innhold

 • Lov om eldreråd
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Kunnskap om

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet. Kurset skal være en arena for erfaringsdeling.

Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 10.00 - 16.00