Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

Kommunal sektor har hyppige utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves.

Fagakademiet har utviklet et kurs innen offentlige anskaffelser som gir en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser.
Kurset avholdes over fem timer. Kurset vil gi grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.

Kommunal sektor har hyppige utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves.

Fagakademiet har utviklet et kurs innen offentlige anskaffelser som gir en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser.
Kurset avholdes over fem timer. Kurset vil gi grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.

Formål

Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse for anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse. Målsettingen er at kursdeltakerne skal få en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser og kunne vite når Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse!

Formål

Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse for anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse. Målsettingen er at kursdeltakerne skal få en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser og kunne vite når Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse!

Målgruppe

Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser, og det vil gi grunnlag for å fordype seg i enkelmoduler innenfor ulike spesialtema.

Målgruppe

Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser, og det vil gi grunnlag for å fordype seg i enkelmoduler innenfor ulike spesialtema.

Innhold

• Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser
• Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse; unntakene!
• Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis     Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften
• Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
• Forskriftenes oppbygging og terskelverdier
• De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet
• Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen
• Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse
• Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting
• Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen
• Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova
• Plikten til å føre anbudsprotokoll
• Litt om avlysning og totalforkastelse
• Avvisningsreglene
• Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen
• Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV

Innhold

• Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser
• Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse; unntakene!
• Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis     Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften
• Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
• Forskriftenes oppbygging og terskelverdier
• De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet
• Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen
• Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse
• Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting
• Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen
• Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova
• Plikten til å føre anbudsprotokoll
• Litt om avlysning og totalforkastelse
• Avvisningsreglene
• Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen
• Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Arbeidsform på kursdagen:

Gjennomgang av gjeldende anskaffelsesregelverk, praktiske problemstillinger, spørsmål og diskusjoner.

 

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30