Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler

Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler

Fast ansettelse – rett til utvidet stilling – garantilønn – innleie. Mange begreper – er du trygg på hva lovverket sier?

Fast ansettelse – rett til utvidet stilling – garantilønn – innleie. Mange begreper – er du trygg på hva lovverket sier?

Formål

Du blir kjent med reglene og vil kunne utforme ansettelsesavtaler som oppfyller kravene i Arbeidsmiljøloven

Formål

Du blir kjent med reglene og vil kunne utforme ansettelsesavtaler som oppfyller kravene i Arbeidsmiljøloven

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle med personalansvar og alle som arbeider med tilsettingsprosesser

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle med personalansvar og alle som arbeider med tilsettingsprosesser

 

Innhold

Gjennomgang av ansettelsesreglene som trådte i kraft 1. januar 2019 og klargjøring av lovens definisjon av fast ansettelse og rett til utvidet stilling for deltidsmedarbeidere. 

Kurset vil by på praktiske problemstillinger, spørsmål og diskusjoner, og eksempler på hvordan de nye kravene til arbeidsavtaler kan oppfylles.

Konkret vil følgende bli gjennomgått på kurset;

 • Innholdet i begrepet fast ansettelse presiseres i AML etter 1. januar 2019
 • Det vil ikke lenger være mulig å ansette arbeidstakere fast uten garantilønn
 • Ved arbeid periodevis skal arbeidsavtalen fastsette eller angi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres
 • Adgangen til innleie fra bemanningsbyrå blir innstrammet for en rekke organisasjoner. Dette ved at det bare vil være adgang til å inngå avtale med de tillitsvalgte om adgang til innleie av arbeidstakere.
 • I den endrede lovbestemmelsen i AML blir innholdet i begrepet "fast ansettelse"
  presisert fra 1. januar 2019.
 • Lovendringen innebærer at det skal fremgå tydelig i alle arbeidsavtaler 
  • at med «fast ansettelse» menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset
  • at Arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og
  • at arbeidstaker sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang.
 • Arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for arbeidstaker til å beregne når arbeidet skal utføres, dersom arbeidet skal utføres periodevis.
 • Tidligere har kontraktsformen «fast ansettelse uten garantilønn» (ansettelse uten
  rett til lønn når arbeidstaker ikke er i oppdrag) ofte vært benyttet i bemanningsbransjen, i stedet for midlertidige ansettelser. Heretter vil slike avtaler være forbudt, og alle arbeidsgivere plikter å innrette seg etter dette.
 • Prinsippet om at innleier av arbeidstaker fra bemanningsforetak i samme
  utstrekning som innleier har adgang til å avtale midlertidig ansettelse etter
  Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a-e, videreføres. Etter lovendringen vil det bare være adgang til å inngå avtale med de tillitsvalgte om adgang til innleie uavhengig av om vilkårene for midlertidig ansettelse er tilstede. Endringen innebærer en innstramning i adgangen til innleie fra bemanningsforetak for en rekke virksomheter.

Innhold

Gjennomgang av ansettelsesreglene som trådte i kraft 1. januar 2019 og klargjøring av lovens definisjon av fast ansettelse og rett til utvidet stilling for deltidsmedarbeidere. 

Kurset vil by på praktiske problemstillinger, spørsmål og diskusjoner, og eksempler på hvordan de nye kravene til arbeidsavtaler kan oppfylles.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 850,-
Pris:

2 850,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»