Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som den ensidige retten arbeidsgiver har til å ansette og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere det arbeidet som skal utføres i virksomheten, og til å bestemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være.

Styringsretten er imidlertid ikke fri. Kurset legges opp på en meget praktisk måte og det har som formål å belyse hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett går. Det vil bli benyttet praktiske eksempler og rettspraksis i fremstillingen.

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som den ensidige retten arbeidsgiver har til å ansette og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere det arbeidet som skal utføres i virksomheten, og til å bestemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være.

Styringsretten er imidlertid ikke fri. Kurset legges opp på en meget praktisk måte og det har som formål å belyse hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett går. Det vil bli benyttet praktiske eksempler og rettspraksis i fremstillingen.

Formål

Gi deltakerne en introduksjon på hva styringsretten innebærer.

Formål

Gi deltakerne en introduksjon på hva styringsretten innebærer.

Målgruppe

Ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet.

Målgruppe

Ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet.

Innhold

Arbeidsgivers styringsrett i forhold til:

  • Ansettelse av arbeidstakere med fokus på kvalifikasjonsprinsippet
  • Endring av arbeidsoppgaver og arbeidstid mot den ansattes vilje.

Innhold

Arbeidsgivers styringsrett i forhold til:

  • Ansettelse av arbeidstakere med fokus på kvalifikasjonsprinsippet
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30