Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det. Praktisk rettet dagskurs med en kursholder som brenner for faget!

Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det. Praktisk rettet dagskurs med en kursholder som brenner for faget!

Formål

Gi den enkelte deltaker økt kunnskap om

 • arkivloven
 • dokumentbehandling
 • elektronisk arkiv – enten man er på vei inn i eller allerede bruker elektronisk arkiv
 • yrkesetiske retningslinjer
 • offentleglova – med vekt på å forstå hensikten med loven og hvordan den skal brukes på en god måte

I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet

 

Formål

Gi den enkelte deltaker økt kunnskap om

 • arkivloven
 • dokumentbehandling
 • elektronisk arkiv – enten man er på vei inn i eller allerede bruker elektronisk arkiv
 • yrkesetiske retningslinjer
 • offentleglova – med vekt på å forstå hensikten med loven og hvordan den skal brukes på en god måte

I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet

 

Målgruppe

Arkivmedarbeidere som ønsker grunnleggende faglig kunnskap om arkiv, dokumentbehandling og lovverket

Målgruppe

Arkivmedarbeidere som ønsker grunnleggende faglig kunnskap om arkiv, dokumentbehandling og lovverket

Innhold

Temaer som vil bli behandlet

 • Hvorfor må vi ha arkiv?
 • Aktuelt lovverk
 • Personvern
 • Ansvar
 • Dokumentsikkerhet
 • Innsynsbegjæring
 • Roller og rettigheter
 • E-post i offentlig forvaltning
 • Rutiner og registreringsregler

Innhold

Temaer som vil bli behandlet

 • Hvorfor må vi ha arkiv?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Owe Ødegården

Owe Ødegården er utdannet systemutvikler med lang erfaring i dokumentforvaltning og sikkerhet. Owe har vært med å lede flere prosjekter  med å innføre nye sak og arkivsystemer i flere organisasjoner med gode resultater. Owe jobber i dag i Oslo kommune Bydel Ullern. Han har også vært leder for ØRU arkivgruppe som består av 6 kommuner på Øvre Romerike. Han har holdt flere foredrag og kurs om dokumentsikkerhet, forvaltning og forståelsen av å ha et velfungerende arkiv og dokumentsenter