Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for forvaltningslovens og ulike særlovers betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor.

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for forvaltningslovens og ulike særlovers betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor.

Dette kurset gjennomføres jevnlig over hele landet, og får gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Kurset er praksisnært, og vinklingen og eksemplene er tilpasset deltakernes arbeidsområder. For å treffe forsvarlige og gode avgjørelser og vedtak, er det viktig med kjennskap og trygghet i de ulike fasene av saksbehandlingen i offentlig sektor.  Kurset imøtekommer dette behovet.

Kurset kan skreddersys for intern gjennomføring.

Dette kurset gjennomføres jevnlig over hele landet, og får gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Kurset er praksisnært, og vinklingen og eksemplene er tilpasset deltakernes arbeidsområder. For å treffe forsvarlige og gode avgjørelser og vedtak, er det viktig med kjennskap og trygghet i de ulike fasene av saksbehandlingen i offentlig sektor.  Kurset imøtekommer dette behovet.

Kurset kan skreddersys for intern gjennomføring.

Formål

Vi ønsker å gi deltakerne innsikt i og forståelse for lovverk og rammeverk som ligger til grunn for en god og rask saksbehandling. Det er lagt fram utkast til ny forvaltningslov; NOU 2019:5. Denne, sammen med Justisdepartementets høringsnotat er ventet sendt på høring før sommerferien.
Kurset vil i nødvendig grad også ta opp de mest sentrale forslagene knyttet til arbeidet med ny forvaltningslov ved gjennomgang av forvaltningsrettens ulike temaer
I programmet nedenfor.

Formål

Vi ønsker å gi deltakerne innsikt i og forståelse for lovverk og rammeverk som ligger til grunn for en god og rask saksbehandling. Det er lagt fram utkast til ny forvaltningslov; NOU 2019:5. Denne, sammen med Justisdepartementets høringsnotat er ventet sendt på høring før sommerferien.
Kurset vil i nødvendig grad også ta opp de mest sentrale forslagene knyttet til arbeidet med ny forvaltningslov ved gjennomgang av forvaltningsrettens ulike temaer
I programmet nedenfor.

Målgruppe

Ansatte i offentlig sektor som ønsker mer kompetanse på aktuelt lovverk og generell saksbehandling.

Målgruppe

Ansatte i offentlig sektor som ønsker mer kompetanse på aktuelt lovverk og generell saksbehandling.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres ved forelesning, plenumsdiskusjon og summing.

Dag 1

 • Oppstart, presentasjon og innledning
 • Innføring i juridisk tenkning og metode
  • rettskildelære
  • lovtolkning
 • Legalitetsprinsippet
 • Samtykkeproblematikk
  • innføring i forvaltningsrett og saksbehandling
  • kommuneloven som ytre rammeverk
  • forvaltningsloven som verktøy i saksbehandlingen
 • Gjennomgang av forvaltningsloven
  • begreper, definisjoner og systematikk
  • habilitetsreglene

Dag 2 

 • Forvaltningsloven fortsetter
  • taushetsplikt, opplysningsplikt
  • generelle saksbehandlingsregler
 • Enkeltvedtak
  • forberedelse
  • vedtaket
  • begrunnelse
 • Klagesaksbehandling og omgjøring
 • Kort gjennomgang av de viktigste reglene i offentleglova.

 

Det blir også satt av tid til å se på de viktigste endringene som er foreslått i utkastet til ny forvaltningslov, NOU 2019:5

 

   Pris 4 500,-
   Pris:

   4 500,-

   Agenda

   Dag 1:

   kl 09.00 - 15.30

   Dag 2:

   kl 09.00 - 15.00

   Foreleser:

   Knut Erling Nyheim

   Jurist og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

   Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.