Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for forvaltningslovens og ulike særlovers betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor.

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for forvaltningslovens og ulike særlovers betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor.

Dette kurset gjennomføres jevnlig over hele landet, og får gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Kurset er praksisnært, og vinklingen og eksemplene er tilpasset deltakernes arbeidsområder. For å treffe forsvarlige og gode avgjørelser og vedtak, er det viktig med kjennskap og trygghet i de ulike fasene av saksbehandlingen i offentlig sektor.  Kurset imøtekommer dette behovet.

Kurset kan skreddersys for intern gjennomføring.

Dette kurset gjennomføres jevnlig over hele landet, og får gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Kurset er praksisnært, og vinklingen og eksemplene er tilpasset deltakernes arbeidsområder. For å treffe forsvarlige og gode avgjørelser og vedtak, er det viktig med kjennskap og trygghet i de ulike fasene av saksbehandlingen i offentlig sektor.  Kurset imøtekommer dette behovet.

Kurset kan skreddersys for intern gjennomføring.

Formål

Vi ønsker å gi deltakerne innsikt i og forståelse for lovverk og rammeverk som ligger til grunn for en god og rask saksbehandling.

Formål

Vi ønsker å gi deltakerne innsikt i og forståelse for lovverk og rammeverk som ligger til grunn for en god og rask saksbehandling.

Målgruppe

Ansatte i offentlig sektor som ønsker mer kompetanse på aktuelt lovverk og generell saksbehandling.

Målgruppe

Ansatte i offentlig sektor som ønsker mer kompetanse på aktuelt lovverk og generell saksbehandling.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres ved forelesning, plenumsdiskusjon og summing.

Dag 1

 • Oppstart, presentasjon og innledning
 • Innføring i juridisk tenkning og metode
  • rettskildelære
  • lovtolkning
 • Legalitetsprinsippet
 • Samtykkeproblematikk
  • innføring i forvaltningsrett og saksbehandling
  • kommuneloven som ytre rammeverk
  • forvaltningsloven som verktøy i saksbehandlingen
 • Gjennomgang av forvaltningsloven
  • begreper, definisjoner og systematikk
  • habilitetsreglene

Dag 2 

 • Forvaltningsloven fortsetter
  • taushetsplikt, opplysningsplikt
  • generelle saksbehandlingsregler
 • Enkeltvedtak
  • forberedelse
  • vedtaket
  • begrunnelse
 • Klagesaksbehandling og omgjøring
 • Kort gjennomgang av de viktigste reglene i offentleglova.

   Pris 4 500,-
   Pris:

   4 500,-

   Agenda

   Dag 1:

   kl 09.00 - 15.30

   Dag 2:

   kl 09.00 - 15.00

   Foreleser:

   Knut Erling Nyheim

   Advokat og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent/førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat.

   Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.