Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

- en kort innføring i forvaltningsloven og offentleglova og konsekvenser for saksbehandling

- en kort innføring i forvaltningsloven og offentleglova og konsekvenser for saksbehandling

Formål

Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningsloven og offentleglova sine hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving.

Formål

Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningsloven og offentleglova sine hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving.

Målgruppe

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Målgruppe

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Innhold

Kurset gjennomføres som forelesninger og gruppediskusjoner. Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
  • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift
  • Partsbegrepet
  • Habilitetsreglene
  • Taushetspliktsreglene
  • Vedtaksutforming, begrunnelse og klage
  • Dokumentåpenhet
  • Litt om forslag til ny forvaltningslov; NOU 5/2019 og departementets høringsdokumenter

 

Innhold

Kurset gjennomføres som forelesninger og gruppediskusjoner. Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30