Forvaltningsregler for merkantilt personell i barneverntjenesten

Forvaltningsregler for merkantilt personell i barneverntjenesten

Som stab/støtte eller kontorfaglig ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen. På dette digitale kurset gjennomgås det lovverket du må ha kunnskap om og forholde deg til.

Som stab/støtte eller kontorfaglig ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen. På dette digitale kurset gjennomgås det lovverket du må ha kunnskap om og forholde deg til.

Formål

 • Skape trygghet for merkantilt ansatte (stab/støtte) i barneverntjenesten
 • Gi forståelse for viktigheten av å kunne det juridiske grunnlaget for tjenesten

Formål

 • Skape trygghet for merkantilt ansatte (stab/støtte) i barneverntjenesten
 • Gi forståelse for viktigheten av å kunne det juridiske grunnlaget for tjenesten

Målgruppe

Kurset er tilpasset merkantilt personell, men det egner seg også for saksbehandlere og ledere innen barneverntjenesten

Målgruppe

Kurset er tilpasset merkantilt personell, men det egner seg også for saksbehandlere og ledere innen barneverntjenesten

Innhold

Kurset gjennomføres digitalt over to dager (2 x 3 timer) og følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
 • Forvaltningsloven
 • Barnevernloven
 • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift
 • Partsbegrepet
 • Habilitetsreglene
 • Taushetspliktsreglene, særlig knyttet til tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentåpenhet
 • Litt om forslag til ny forvaltningslov; NOU 5/2019 og departementets høringsdokumenter
 • Litt om personvernlovgivning (GDPR)

Du vil i forkant av kurset få tilsendt fyldig kurskompendium. Det vil være god anledning for dialog med foreleser underveis i kurset. 

Innhold

Kurset gjennomføres digitalt over to dager (2 x 3 timer) og følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 3 000,-
Pris:

3 000,-

Agenda

Dag 1:

kl 08.30 - 11.30

Dag 2:

kl 08.30 - 11.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.