Ferieloven i teori og praksis

Ferieloven i teori og praksis

Kurset gir en innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

 

Kurset gir en innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

 

Formål

Vi vil gi deltakerne kunnskap i og om ferieloven, inkludert bakgrunn for riktig beregning og avvikling av ferie og riktig utbetaling av feriepenger.

Formål

Vi vil gi deltakerne kunnskap i og om ferieloven, inkludert bakgrunn for riktig beregning og avvikling av ferie og riktig utbetaling av feriepenger.

Målguppe

 • Ledere
 • Ansatte i HR-, personal- og lønningsavdeling
 • Tillitsvalgte
 • Medarbeidere som har behov for å kunne mer om ferieloven

  Innhold

  Ferieloven gjennomgås, og vi legger vekt på å se denne i sammenheng med deltakernes interne rutiner i forbindelse med fastsetting og avvikling av ferie, feriepengeberegning, trekk, opptjening og utbetaling, håndtering av avvik fra standardene m.v.

  Generell introduksjon

  • Opptjening av ferietid
  • Opptjening av feriepenger
  • Avvikling av ferie
  • Utbetaling av feriepenger
  • Ofte stilte spørsmål og problemstillinger vi møter i praksis

  Feriepenger

  • Feriepenger prinsipper, trekk, beregning
  • Feriepenger - utbetaling
  • Feriepenger for ikke avviklet ferie
  • Feriepenger ved sykdom eller permisjon
  • Utbetaling / refusjonsadgang ved ikke avviklet ferie
  • Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold
  • Utbetaling av feriepenger før ferien starter

  Ferietiden

  • Ferietiden etter lov og avtale
  • Plikt til å avvikle ferie
  • Fastsetting av ferietidens lengde og tidspunkt for ferie
  • Arbeidsgivers drøftingsplikt
  • Arbeidsgivers styringsrett ved plassering av ferie
  • Avkorting av ferietid ved manglende opptjening
  • Sykdom i ferien
  • Permisjoner og ferie
  • Overføring av ikke avviklet ferietid

  Metoder

  • Forelesning
  • Øvinger - oppgaver - gruppearbeid - quiz
  • Plenumsdebatt

  Materiell

  • Ferieloven
  • Aktuelle avtaler
  • Egne interne regelverk og prosedyrebeskrivelser

  Innhold

  Ferieloven gjennomgås, og vi legger vekt på å se denne i sammenheng med deltakernes interne rutiner i forbindelse med fastsetting og avvikling av ferie, feriepengeberegning, trekk, opptjening og utbetaling, håndtering av avvik fra standardene m.v.

  Generell introduksjon

  Les mer på https://www.fagakademiet.no
  Pris 2 650,-
  Pris:

  2 650,-

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30

  Foreleser:

  Ole Lundvang

  MBA innen strategisk ledelse og økonomi fra Handelshøgskolen i Tromsø (Universitetet i Tromsø), DH studier i Økonomi og Ledelse ved Høgskolen i Finnmark og Postens etatsutdanning i organisasjon og ledelse. Lundvang har over 20 års fartstid innenfor HR og HMS feltet som rådgiver og leder fra både offentlig og privat sektor. Han har fokus på flere sider av et arbeidsforhold som samarbeid, arbeidsmiljø, kommunikasjon, konflikthåndtering, organisasjon/ personal/ kompetanseutvikling og de mer formaliserte sidene som personal- og lønnspolitikk, rekruttering / introduksjon, lov og avtalerettslige forhold, samt drøftinger og forhandlinger.