Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Samtidig som arkivansatte spiller en slik viktig rolle for arbeidsmiljøet og driften i virksomheten står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Samtidig som arkivansatte spiller en slik viktig rolle for arbeidsmiljøet og driften i virksomheten står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Formål

Å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv i en travel hverdag. Her vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som: Arbeidsmiljø, kommunikasjon, relasjoner og løsningsfokus 

Formål

Å gjøre deltakerne bedre rustet til å ivareta seg selv i en travel hverdag. Her vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som: Arbeidsmiljø, kommunikasjon, relasjoner og løsningsfokus 

Målgruppe

Arkivansatte

Målgruppe

Arkivansatte

Innhold

 • Arbeidsmiljøloven og systematisk HMS arbeid
  • Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt
  • Arbeidstakers lojalitetsplikt
  • Hvem gjør hva i arbeidsmiljøarbeidet
 • Hvordan har vi det på jobben - psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisasjonskultur
 • Kommunikasjon/tilbakemeldinger
 • Løsningsfokusert tilnærming

Innhold

 • Arbeidsmiljøloven og systematisk HMS arbeid
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Ragnhild Hvoslef Krüger

Ragnhild Hvoslef Krüger er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Hun er utdannet statsviter og lektor med etterutdanning i veiledning og HMS og har arbeidet med folkevalgtopplæring i Bergen kommune. 

Pris ,-
Pris:

,-

Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet Hordaland, SKA. Ikke medlemmer betaler kr 1500,-

Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet Hordaland, SKA. Ikke medlemmer betaler kr 1500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30