Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

Bli bevisst egne styrker og kvaliteter, og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Bli bevisst egne styrker og kvaliteter, og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Det kreves robusthet og ekstra energi å være mellomleder eller teamleder. Stillingen i seg selv er et mellomledd med krav og forventninger både ovenfra og nedenfra. Ofte medfører rollen også et identitetsskifte fra fagperson til leder, eller fra tidligere kollega til leder. Det er du som leder som må motivere teamet, ta de vanskelige samtalene, være kulturbærer og samtidig skape resultater.

Det kreves robusthet og ekstra energi å være mellomleder eller teamleder. Stillingen i seg selv er et mellomledd med krav og forventninger både ovenfra og nedenfra. Ofte medfører rollen også et identitetsskifte fra fagperson til leder, eller fra tidligere kollega til leder. Det er du som leder som må motivere teamet, ta de vanskelige samtalene, være kulturbærer og samtidig skape resultater.

Formål

Kurset gir deg som leder

 • innsikt i grunnleggende menneskelige mekanismer 
 • praktisk trening for å sette deg i stand til å oppnå mer gjennom sterkere relasjonsfokus 
 • kunnskap om ulike menneskers behov og energi

Det å forstå bakgrunnen for ulike reaksjonsmønstre gir deg mulighet til

 • mer effektfull kommunikasjon
 • mindre konflikter
 • mindre utrygghet
 • å bidra til medarbeideres utvikling og måloppnåelse
 • å bli bevisst egne styrker og kvaliteter 
 • å bygge egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap

Formål

Kurset gir deg som leder

 • innsikt i grunnleggende menneskelige mekanismer 
 • praktisk trening for å sette deg i stand til å oppnå mer gjennom sterkere relasjonsfokus 
 • kunnskap om ulike menneskers behov og energi

Det å forstå bakgrunnen for ulike reaksjonsmønstre gir deg mulighet til

 • mer effektfull kommunikasjon
 • mindre konflikter
 • mindre utrygghet
 • å bidra til medarbeideres utvikling og måloppnåelse
 • å bli bevisst egne styrker og kvaliteter 
 • å bygge egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap

Målgruppe

For teamledere på alle nivåer

Målgruppe

For teamledere på alle nivåer

Innhold

 • Selvinnsikt, Selvfølelse og Selvutvikling – 3 grunnleggende S’er innen ledelsesutvikling
 • Tanke / Følelse / Behov / Atferd – hvordan er sammenhengen. Menneskelige behov – direkte relatert til vår atferd – vi innfører begrepet rød eller gul atferd
 • For å være trygg som leder må du være klar over egne styrker og utviklingsområder og spille på de! Hvordan få den selvinnsikten, bygge egen robusthet og oppnå ønsket virkning i rollen
 • Vår selvfølelse og vår energi avgjør hva vi faktisk gjør med den kunnskapen vi har – hvordan få større avkastning på egen og andres kompetanse
 • Hvordan balansere oppgave- og relasjonsfokus
 • Kommunikasjon er det sentrale - den positive og den vanskelige samtalen (med deg selv og med dine medarbeidere)

 

 • Vi tar utgangspunkt i 4-5 basis modeller rundt menneskelige mekanismer som vi relaterer praktiske eksempler fra deres hverdag til. Dette for å skape felles innsikt
 • Vi kombinerer formidling av viktig innsikt med praktiske øvelser og trening slik at deltakerne erfarer og føler forskjellen
 • Kompendium og tilgang til video med gjennomgang av modellene som benyttes (for repetisjon og fordypning)

Innhold

 • Selvinnsikt, Selvfølelse og Selvutvikling – 3 grunnleggende S’er innen ledelsesutvikling

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Nina Fjeldhaug

Nina Fjeldhaug er grunnlegger av selskapet Ispirit AS, er en erfaren kursholder og sertifisert Master NLP og High Performance Coach. Hun jobber daglig med menneskelig adferd, ledelse, samspill og kommunikasjon i ulike virksomheter og bidrar ofte der noe låser seg. Hun har tidligere har hatt ansvar for kundeopplevelsen og servicenivå i både små og store virksomheter. Hennes fokus er å istandsette ledere og medarbeidere med bevissthet og kompetanse til å ta personlig og felles ansvar for å skape resultater og opplevelser som gir tilfredshet og overskudd for alle parter. 
Hun leverer med entusiasme og energi, snakker gjerne om krevende tema og har fått svært gode tilbakemeldinger på de kursene hun har levert for Fagakademiet.