Eldrerådet i arbeid

Eldrerådet i arbeid

Dette kurset er holdt for eldreråd over hele landet de siste valgperioder med svært gode tilbakemeldinger fra mange hundre deltakere. Kurset er utviklet av Fagakademiet med endringer som følge av ny kommunelov. 

Dette kurset er holdt for eldreråd over hele landet de siste valgperioder med svært gode tilbakemeldinger fra mange hundre deltakere. Kurset er utviklet av Fagakademiet med endringer som følge av ny kommunelov. 

Formål

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet. Det enkelte lokalsamfunn må hele tiden bevisstgjøres om hva som må til for å ivareta de eldres rettigheter og velferd. Blant annet må det etableres gode rutiner og forståelse av hvor viktig det er at eldrerådet både er tidlig aktivt og pådrivende for å bidra til at de andre rådsorganene har eldrerådets syn med seg i sin behandling. 

Formål

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet. Det enkelte lokalsamfunn må hele tiden bevisstgjøres om hva som må til for å ivareta de eldres rettigheter og velferd. Blant annet må det etableres gode rutiner og forståelse av hvor viktig det er at eldrerådet både er tidlig aktivt og pådrivende for å bidra til at de andre rådsorganene har eldrerådets syn med seg i sin behandling. 

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale eldreråd og Fylkesrådet. 

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale eldreråd og Fylkesrådet. 

Innhold

Forankring

 • Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5 - 12
  Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Fra egen særlov til del av kommuneloven.

Gjennomgang av eldrerådets praktiske arbeid

 • Eldrerådets formål og utfordringer
 • Sekretariat - eldrerådets økonomi
 • Om offentlig forvaltning
 • Eldrerådet i arbeid
 • Rådsmedlemmenes rettigheter og plikter

Områder med konsekvenser for arbeidet i eldrerådet

 • Andre måter å organisere kommunale oppgaver
 • Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner

 

Gjennomføring

Veksling mellom forelesning, erfaringsutveksling og diskusjon. Deltakerne får også utdelt presentasjon av lærestoffet for kursdagene, samt annet aktuelt materiell til nytte for arbeidet i eldrerådet. 

Innhold

Forankring

 • Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5 - 12
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Rune Ramsli

Rune er pensjonist, tildigere kompetanserådgiver i Fagakademiet. Har gjennomført en rekke kurs for medlemmer i råd for eldre, og ellers innen flere personaladministrative temaer, med gode tilbakemeldinger. Har også gjennomført en rekke organisasjonskurs for Pensjonistforbundet.