«Du må tenke sjæl!»

«Du må tenke sjæl!»

- den coachende lederrollen

Fra å drive med styring og kontroll legges det stadig mer vekt på at lederen må fungere som en veileder, coach og utviklingsagent for sine medarbeidere. Vi snakker om tillitsbasert, myndiggjørende og situasjonstilpasset ledelse. Dette handler altså om å fremme myndiggjøring, læring, mestring, tilhørighet og selvledelse.

- den coachende lederrollen

Fra å drive med styring og kontroll legges det stadig mer vekt på at lederen må fungere som en veileder, coach og utviklingsagent for sine medarbeidere. Vi snakker om tillitsbasert, myndiggjørende og situasjonstilpasset ledelse. Dette handler altså om å fremme myndiggjøring, læring, mestring, tilhørighet og selvledelse.

Formål

Kurset er lagt til rette for at deltakeren skal få en bevisstgjøring av egen framtoning og hvordan en best framstår som veileder og utvikler av sine ansattes selvstendighet. Kurset legger også til rette for å danne et grunnlag for en utvikling av deltakerens coachende ferdigheter.

Formål

Kurset er lagt til rette for at deltakeren skal få en bevisstgjøring av egen framtoning og hvordan en best framstår som veileder og utvikler av sine ansattes selvstendighet. Kurset legger også til rette for å danne et grunnlag for en utvikling av deltakerens coachende ferdigheter.

Målgruppe

Ledere og tillitsvalgte som ønsker å utvikle en coachende lederstil.

Målgruppe

Ledere og tillitsvalgte som ønsker å utvikle en coachende lederstil.

Innhold

Kurset vil kunne gi deg utbytte innen;

 • Innsikt i hvordan du kan bruke coaching til å motivere og skape utvikling
 • Trening i ferdigheter som gjør deg til en mer coachende leder.
 • Bli trygg på hva coaching er, og på hvordan du kan utøve dette på din måte og i din situasjon.
 • Ferdigheter i styrkebaserte og løsningsorienterte metoder og arbeidsformer i grupper.
 • Utvikle en personlig identitet og lederstil du kan ta i bruk i hverdagen.

 

Rammeprogram

Kurset gjennomføres med diskusjoner i plenum og grupper supplert med forelesninger og etterlesninger, med basis i følgende temaer;

 • Hva er coaching? Hvorfor?
 • Hvordan er en god coachingprosess? 3 modeller og prosesser i coaching
 • Når er coaching en riktig lederstil? Situasjonstilpasset ledelse.
 • Løsningsorientet (LØFT) og Styrkebasert (AI) tilnærming.
 • Mine ferdigheter og utviklingsområder som coach.
 • «Trening, trening og atter trening….»

Du kan bruke metodene med èn gang du kommer hjem…….!!

 

Kurset er lagt opp rent pedagogisk med praktiske øvelser som gir trening i metodene i kombinasjon med teori, refleksjon, erfaringsdeling.

Kursdagen gjennomføres altså med ”gjøring framfor høring”, fordi det gir svært ofte bedre læring. ”Læring er å oppdage” betyr at enkelte ferdigheter ikke er noe du kan bare lese deg til. Og så er det veldig engasjerende og gøy, da, når vi alle er aktive og støtter hverandre!

Innhold

Kurset vil kunne gi deg utbytte innen;

 • Innsikt i hvordan du kan bruke coaching til å motivere og skape utvikling
Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Øyvind Thorvaldsen

Erfaring som lærer og leder med kompetanse innen undervisning, ledelse, organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Selvstendig konsulent siden 1992 med oppdrag knyttet til leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjonsstrening og konflikthåndtering på alle nivåer i organisasjonen. Kompetanse innen skreddersydde og deltakerbaserte læringsprosesser som sikrer involvering og eierskap i endringsarbeidet. Erfaring med næringsutvikling og etablererprogrammer. www.medvind.as

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30