Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

 

Hvilken rolle vil digitaliseringen spille for fremtidens arkiv og dokumentsenter? Er du og dine kolleger forberedt?

 

Hvilken rolle vil digitaliseringen spille for fremtidens arkiv og dokumentsenter? Er du og dine kolleger forberedt?

Formål

Gi den enkelte deltaker økt kunnskap om

 • arkivloven
 • dokumentbehandling
 • digitalisering
 • aktuelt lovverk
 • personvern
 • ansvarsforhold

I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet

 

Formål

Gi den enkelte deltaker økt kunnskap om

 • arkivloven
 • dokumentbehandling
 • digitalisering
 • aktuelt lovverk
 • personvern
 • ansvarsforhold

I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet

 

Målgruppe

Arkivmedarbeidere som ønsker grunnleggende faglig kunnskap om arkiv, dokumentbehandling, lovverk og hvordan dette blir påvirket i den kommende digitaliseringen

Målgruppe

Arkivmedarbeidere som ønsker grunnleggende faglig kunnskap om arkiv, dokumentbehandling, lovverk og hvordan dette blir påvirket i den kommende digitaliseringen

Innhold

Temaer som vil bli behandlet

 • Digitalisering i organisasjoner
 • Digitale tjenester
 • Selvbetjening
 • Hvordan står det til med digitaliseringen?
 • Er Norge en digital sinke?
 • Forventninger til ledere og saksbehandlere
 • Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
 • Hvilken rolle får arkivet?
 • Hvorfor må vi ha arkiv?
 • Aktuelt lovverk
 • Personvern
 • Ansvar
 • Dokumentsikkerhet
 • Innsynsbegjæring
 • Roller og rettigheter
 • Saksbehandlers ansvar
 • E-post i offentlig forvaltning
 • Rutiner og registreringsregler

Innhold

Temaer som vil bli behandlet

 • Digitalisering i organisasjoner
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Foreleser:

Owe Ødegården

Owe Ødegården er utdannet systemutvikler med lang erfaring i dokumentforvaltning og sikkerhet. Owe har vært med å lede flere prosjekter  med å innføre nye sak og arkivsystemer i flere organisasjoner med gode resultater. Owe jobber i dag i Oslo kommune Bydel Ullern. Han har også vært leder for ØRU arkivgruppe som består av 6 kommuner på Øvre Romerike. Han har holdt flere foredrag og kurs om dokumentsikkerhet, forvaltning og forståelsen av å ha et velfungerende arkiv og dokumentsenter