Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen - webinar

Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen - webinar

Behandling av innsynskrav kan være ekstra krevende når kommunene ikke har normal drift. Utgangspunkt for webinaret er "Veileder til behandling av innsynskrav". Varighet er to timer, og det er god anledning til å stille spørsmål til foreleser. 

Behandling av innsynskrav kan være ekstra krevende når kommunene ikke har normal drift. Utgangspunkt for webinaret er "Veileder til behandling av innsynskrav". Varighet er to timer, og det er god anledning til å stille spørsmål til foreleser. 

Formål

Webinaret skal bidra til å løse noen av de særlige spørsmålene om innsyn i dokumenter som covid-19-pandemien reiser. 

Formål

Webinaret skal bidra til å løse noen av de særlige spørsmålene om innsyn i dokumenter som covid-19-pandemien reiser. 

Målgruppe

Ansatte i offentlige virksomheter som mottar og behandler krav om innsyn

Målgruppe

Ansatte i offentlige virksomheter som mottar og behandler krav om innsyn

Innhold

Det er et berettiget behov for å forstå bakgrunnen for, og sammenhengen mellom, tiltakene som iverksettes som følge av utbruddet av covid-19-pandemien. Kommunene mottar derfor mange henvendelser om innsyn i dokumenter. Slike innsynskrav kan være ressurskrevende å håndtere; mange ansatte arbeider hjemmefra uten tilgang til det tekniske utstyret man normalt har tilgang til. I tillegg rammes mange av sykdom og karantene. Dette kan vanskeliggjøre ordinær drift, blant annet behandling av innsynskrav.

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for å lykkes i håndteringen av covid-19-pandemien, og offentlighetsprinsippet i offentleglova gjelder som normalt i denne situasjonen.

Nettkurset tar utgangspunkt i «Veileder til behandling av innsynskrav» som kom den 15.4.2020, og skal bidra til å løse noen av de særlige spørsmålene som håndteringen av de særlige spørsmålene om innsyn i dokumenter som covid-19-pandemien reiser.

Under kurset vil disse temaene bli tatt opp:

 • Innledning om offentlighetsprinsippet etter offentleglova
 • Spørsmål som må vurderes ved behandling av innsynskrav
  • Er henvendelsen et innsynskrav?
  • Hvem skal behandle innsynskravet
 • Hvordan finner man fram til dokumentene det bes om innsyn i?
 • Behandlingen av innsynskravet
  • Hovedregler
  • Unntak for organinterne dokumenter, offentleglova § 14
  • Unntaksadgangen etter offentleglova § 15
  • Hvordan praktisere meroffentlighet etter § 11?
  • Kan det gis utsatt innsyn?
  • Saksbehandlingstiden

Innhold

Det er et berettiget behov for å forstå bakgrunnen for, og sammenhengen mellom, tiltakene som iverksettes som følge av utbruddet av covid-19-pandemien. Kommunene mottar derfor mange henvendelser om innsyn i dokumenter. Slike innsynskrav kan være ressurskrevende å håndtere; mange ansatte arbeider hjemmefra uten tilgang til det tekniske utstyret man normalt har tilgang til. I tillegg rammes mange av sykdom og karantene. Dette kan vanskeliggjøre ordinær drift, blant annet behandling av innsynskrav.

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for å lykkes i håndteringen av covid-19-pandemien, og offentlighetsprinsippet i offentleglova gjelder som normalt i denne situasjonen.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.