Arbeidsrett

Arbeidsrett

Tre dagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett. Viktig del av kurset er også hvordan man kan forbedre arbeidsmiljøet ved god kommunikasjon og relasjonell kompetanse.

Tre dagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett. Viktig del av kurset er også hvordan man kan forbedre arbeidsmiljøet ved god kommunikasjon og relasjonell kompetanse.

To fantastiske kursholdere deler av sin erfaring og kunnskap - du kan glede deg til konstruktive diskusjoner, god stemning og masse læring!

To fantastiske kursholdere deler av sin erfaring og kunnskap - du kan glede deg til konstruktive diskusjoner, god stemning og masse læring!

Formål

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten;

 • gjennom de reglene som kommer til anvendelse fra det tidspunkt et konkret arbeidsforhold blir etablert gjennom tilsetting
 • de rettigheter og plikter som gjelder mens arbeidsforholdet består
 • de rettsreglene som er aktuelle når et arbeidsforhold av forskjellige grunner bringes til opphør

Særreglene som gjelder for statsansatte vil ikke bli behandlet.

Vi legger også vekt på dialogbasert forhandling og relasjonell tilnærming i skjæringspunktet juss og hensiktsmessig kommunikasjon.

Formål

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten;

 • gjennom de reglene som kommer til anvendelse fra det tidspunkt et konkret arbeidsforhold blir etablert gjennom tilsetting
 • de rettigheter og plikter som gjelder mens arbeidsforholdet består
 • de rettsreglene som er aktuelle når et arbeidsforhold av forskjellige grunner bringes til opphør

Særreglene som gjelder for statsansatte vil ikke bli behandlet.

Vi legger også vekt på dialogbasert forhandling og relasjonell tilnærming i skjæringspunktet juss og hensiktsmessig kommunikasjon.

Målgruppe

Ansatte og ledere innen HR, organisasjons- og personalsjefer, forhandlingsledere, tillitsvalgte, verneombud, HVO og alle som er engasjert i problemstillinger knyttet til arbeidslivsspørsmål og løsnings- og relasjonsorientert, dialogbasert kommunikasjon

Målgruppe

Ansatte og ledere innen HR, organisasjons- og personalsjefer, forhandlingsledere, tillitsvalgte, verneombud, HVO og alle som er engasjert i problemstillinger knyttet til arbeidslivsspørsmål og løsnings- og relasjonsorientert, dialogbasert kommunikasjon

Innhold

Dag 1
Arbeidsmiljøloven
v/kompetanserådgiver Johan Peter Øren

 • Lovens formål
 • Arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Verneombud og AMU
 • Plikt til særskilte HMS-tiltak
 • Etikk
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Varsling av uheldige forhold

Dag 2
Hvordan øke bevisstheten om oss selv og vår kommunikasjon? Hvordan påvirke arbeidsmiljøet vårt på en hensiktsmessig måte?
v/kompetanserådgiver Johan Peter Øren

 • Hvilke forventninger har vi til hverandre i jobb?
 • Hva motiverer?
 • Relasjonell kommunikasjon og tilbakemeldinger
 • Forbedringspotensiale - har vi det?

Ansettelse
v/advokat Kurt O. Bjørnnes

 • Grunnleggende regler ved ansettelse i offentlig virksomhet
 • Utlysning
 • Kvalifikasjonsprinsippet
 • Referanseinnhenting
 • Intervju og spørsmål under intervjuet
 • Fortrinnsrettsreglene
 • Offentlighet og offentlige søkerlister 

Dag 3
Styringsrett og opphør av arbeidsforhold
v/advokat Kurt O. Bjørnnes

 • Arbeidsgivers styringsrett
  • endringer i stillingsinnhold og arbeidsoppgaver
  • endringer i arbeidssted
  • endringer i arbeidstid
  • styringsrett og kontrolltiltak
  • styringsrett i forhold til offentlige ansattes ytringsfrihet
 • Utfordrende situasjoner
  • eksempler på vanskelige og utfordrende situasjoner
 • Reglene om opphør av arbeidsforhold
  • formkrav og saksbehandling
  • bruk av advarsel
  • vilkår for oppsigelse
  • vilkår for avskjed
  • vilkår for suspensjon
  • tvister i arbeidsforhold

Innhold

Dag 1
Arbeidsmiljøloven
v/kompetanserådgiver Johan Peter Øren

 • Lovens formål
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 9 600,-
Pris:

9 600,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.30 - 16.00

Dag 2:

kl 09.00 - 16.00

Dag 3:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.