Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

Arbeidsgivers styringsrett - en praktisk vinkling på hva den omfatter og innebærer

Arbeidsgivers styringsrett - en praktisk vinkling på hva den omfatter og innebærer

Formål

Kurset skal gi innsikt i og forståelse for hva styringsretten omfatter og innebærer. Kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis skal gjøre deltakerne kjent med hvor grensene for styringsretten går.

Formål

Kurset skal gi innsikt i og forståelse for hva styringsretten omfatter og innebærer. Kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis skal gjøre deltakerne kjent med hvor grensene for styringsretten går.

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for ledere på alle nivå, ansatte og ledere innen HR, organisasjons- og personalsjefer, forhandlingsledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte og verneombud.

Kurset er tilpasset offentlig ansatte, men særregler for statstjenestemenn behandles ikke.

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for ledere på alle nivå, ansatte og ledere innen HR, organisasjons- og personalsjefer, forhandlingsledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte og verneombud.

Kurset er tilpasset offentlig ansatte, men særregler for statstjenestemenn behandles ikke.

Innhold

Et ansettelsesforhold innebærer at arbeidstaker på mange måter "underlegger seg" arbeidsgiver. Dette skjer blant annet ved at arbeidsgiver gir bestemmelser og bruker sin styringsrett, som den ansatte må rette seg etter.

Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som "restkompetanse" med arbeidsgivers ensidige rett til å ansatte og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og til å stemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være.

Styringsretten er imidlertid ikke fri.

Tema for kursdagen;

  • Tilnærming til styringsretten som fenomen
  • Definisjon og "hjemmel" for styringsretten
  • Ensidige beslutninger vs bedriftsdemokrati og medbestemmelse
  • Styringsretten angir arbeidsgivers handlingsrom som restkompetanse
  • Styringsretten ved inngåelse av arbeidsforhold; utlysing, kvalifikasjonsprinsippet, referanseinnhenting, intervjusituasjonen, fortrinnsreglene, offentlighet og søkerlister, arbeidsavtalens sentrale betydning,
  • Styringsretten ved behov for sentrale endringer underveis i arbeidsforholdet; endringer av arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted, endinger av arbeidstid
  • Styringsretten og kontrolltiltak overfor arbeidstaker
  • Bruk av styringsretten i saker om påstått trakassering, sykefravær- og tilrettelegging, skoft, saker om rus, varslingssaker og i saker som gjelder arbeidstakers ytringer i det offentlige rom
  • Styringsretten ved avslutning av arbeidsforhold - stillingsvernreglene; formkrav, saksbehandling, advarsel, oppsigelse, avskjed, suspensjon, tvister
  • Etikk, forsvarlig saksbehandling og saklighet som forutsetning for utøvelse av styringsretten.

Arbeidsmiljøloven vil være en del av kursmateriellet.

Det vil bli god anledning til diskusjon og kommentarer knyttet til deltakernes arbeidshverdag og eventuelle opplevelser og erfaringer på temaene.

Innhold

Et ansettelsesforhold innebærer at arbeidstaker på mange måter "underlegger seg" arbeidsgiver. Dette skjer blant annet ved at arbeidsgiver gir bestemmelser og bruker sin styringsrett, som den ansatte må rette seg etter.

Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som "restkompetanse" med arbeidsgivers ensidige rett til å ansatte og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og til å stemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.