Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

For at virksomme tiltak skal virke, må de drives i tråd med retningslinjene for metoden. Troskap mot metode (”fidelity”) sikres best gjennom tilstrekkelig utdanning i metoden og godt etablert forståelse for grunnprinsippene som ligger til grunn for metoden og utøvelsen av denne. I tillegg er kvalitetssystemer i form av sjekklister, rutiner for tilbakemelding fra kursdeltaker og kollegaveiledning fra co-kursleder effektivt. For å ytterligere styrke fidelity, og videreutvikle det kvalitetssikringsarbeidet som er implementert, er det behov for å etablere et landsomfattende system med veiledere som har tilstrekkelig kjennskap til og erfaring med KiD, KiB eller DU. 

For at virksomme tiltak skal virke, må de drives i tråd med retningslinjene for metoden. Troskap mot metode (”fidelity”) sikres best gjennom tilstrekkelig utdanning i metoden og godt etablert forståelse for grunnprinsippene som ligger til grunn for metoden og utøvelsen av denne. I tillegg er kvalitetssystemer i form av sjekklister, rutiner for tilbakemelding fra kursdeltaker og kollegaveiledning fra co-kursleder effektivt. For å ytterligere styrke fidelity, og videreutvikle det kvalitetssikringsarbeidet som er implementert, er det behov for å etablere et landsomfattende system med veiledere som har tilstrekkelig kjennskap til og erfaring med KiD, KiB eller DU. 

Formål

Å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU. Veilederne skal i tillegg til å bidra til å sikre integritet av tiltakene og kvalitetssikre kursene, bidra til fagutvikling, og fange opp behov for støtte og videreutvikling. Veilederne skal og kunne bidra med kunnskap som støtter implementering og forankring av tiltakene.

Veilederne skal ha et teoretisk og praktisk ferdighetsnivå som innebærer at de er i stand til å kvalitetssikre og utvikle måten kurslederne holder sine kurs på.

Når veilederne er utdannet driver de selv sin virksomhet gjennom et nettverk av kursledere som er etablert ved hjelp av digitale medier. 

Formål

Å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU. Veilederne skal i tillegg til å bidra til å sikre integritet av tiltakene og kvalitetssikre kursene, bidra til fagutvikling, og fange opp behov for støtte og videreutvikling. Veilederne skal og kunne bidra med kunnskap som støtter implementering og forankring av tiltakene.

Veilederne skal ha et teoretisk og praktisk ferdighetsnivå som innebærer at de er i stand til å kvalitetssikre og utvikle måten kurslederne holder sine kurs på.

Når veilederne er utdannet driver de selv sin virksomhet gjennom et nettverk av kursledere som er etablert ved hjelp av digitale medier. 

Målgruppe

Erfarne kursledere i KiD, KiB eller DU med et sterkt faggrunnlag og interesse for kognitiv teori/metode. 

Målgruppe

Erfarne kursledere i KiD, KiB eller DU med et sterkt faggrunnlag og interesse for kognitiv teori/metode. 

Innhold

Innhold og opplegg er utviklet i samarbeid med de ansvarlige for de ulike kurslederopplæringene, psykologene Trygve Børve og Rolf Gjestad. 

Del I

 • Befestet kunnskap om grunnelementene i kognitiv terapi
 • Gruppe og kursformat
 • Ulike kognitive retninger
 • Grunnprinsippene for disse kursene: KAT, toleransevindu
 • Pedagogisk metode
 • Sokratiske spørreteknikker anvendt i gruppe
 • Generalisering som metode
 • Hjemmeoppgavene, hvordan sikre at de gradvis gjennomføres

Del II

 • Ulike former for veiledning
 • Etiske og juridiske sider ved veiledning
 • Rammer for og innhold i veiledning
 • Veiledning som metode i kvalitetssikring
 • Andre former for kvalitetssikring
  • Sjekklister
  • Kollegaveiledning
  • Tilbakemelding fra kursdeltakere

Del III

 • Vanlige feil ved anvendt KAT
 • Vanlige feil/utfordringer ved disse kursene
 • Å understøtte/vedlikeholde egen utvikling som kursleder

 

Opplæringens form

Opplæringen går over tre dager à 8 timer (24 timer), samt oppfølging tilsammen 12 timer, totalt 36 timer.

Undervisning:

Det teoretiske grunnlaget fra grunnopplæringen skal befestes og videreutvikles


Øvelser:

Det skal trenes på praktiske ferdigheter basert på det “eksemplariske prinsipp”. Det øves på veiledning 1-1 med tilbakemelding fra gruppen. Øvelsene skal være basert på de pedagogiske prinsippene som gjelder for kursene.

Etter gjennomført kurs øves det på kollegaveiledning. Minst to sesjoner skal tas opp på film og drøftes med annen kandidat underveis. Dette kan skje ved fysisk møte eller videokonferanse.

 

Dette kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Innhold

Innhold og opplegg er utviklet i samarbeid med de ansvarlige for de ulike kurslederopplæringene, psykologene Trygve Børve og Rolf Gjestad. 

Del I

Les mer på https://www.fagakadamiet.no

Vi tar i mot påmeldinger etter påmeldingsfristens utløp så lenge det er ledige plasser!

Vi tar i mot påmeldinger etter påmeldingsfristens utløp så lenge det er ledige plasser!

Pris 4 550,-
Pris:

4 550,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 16.00

Dag 2:

kl 08.30 - 15.30

Dag 3:

kl 08.30 - 15.00

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.