Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

Veilederutdanning for erfarne kursledere i KiD, KiB og DU

Målet er å trene en gruppe erfarne kursledere for at de kan tilby veiledning til KID, KIB og DU kursholdere

Bakgrunn

For at virksomme tiltak skal virke, må de drives i tråd med retningslinjene for metoden. Troskap mot metode (”fidelity”) sikres best gjennom tilstrekkelig utdanning i metoden og godt etablert forståelse for grunnprinsippene som ligger til grunn for metoden og utøvelsen av denne. Veilederutdanningen er en del av arbeidet med å etablere et landsomfattende nettverk med kvalifiserte veiledere for KiD, KiB eller DU.

Målet er å trene en gruppe erfarne kursledere for at de kan tilby veiledning til KID, KIB og DU kursholdere

Bakgrunn

For at virksomme tiltak skal virke, må de drives i tråd med retningslinjene for metoden. Troskap mot metode (”fidelity”) sikres best gjennom tilstrekkelig utdanning i metoden og godt etablert forståelse for grunnprinsippene som ligger til grunn for metoden og utøvelsen av denne. Veilederutdanningen er en del av arbeidet med å etablere et landsomfattende nettverk med kvalifiserte veiledere for KiD, KiB eller DU.

Formål

Å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU. Veilederne skal også kunne bidra til fagutvikling, og fange opp behov for støtte og videreutvikling.
Veilederne skal ha et teoretisk og praktisk ferdighetsnivå som innebærer at de er i stand til å kvalitetssikre og utvikle måten kurslederne holder sine kurs på.
Når veilederne er utdannet driver de selv sin virksomhet og kan ha kontakt med de andre veilederne gjennom nettsted for veilederne.

Formål

Å utdanne og etablere en gruppe veiledere som har faglige forutsetninger til å understøtte kvalitet og drift av KiD, KiB og DU. Veilederne skal også kunne bidra til fagutvikling, og fange opp behov for støtte og videreutvikling.
Veilederne skal ha et teoretisk og praktisk ferdighetsnivå som innebærer at de er i stand til å kvalitetssikre og utvikle måten kurslederne holder sine kurs på.
Når veilederne er utdannet driver de selv sin virksomhet og kan ha kontakt med de andre veilederne gjennom nettsted for veilederne.

Målgruppe

Erfarne kursledere i KiD, KiB eller DU med et sterkt faggrunnlag og interesse for kognitiv teori/metode. 

Målgruppe

Erfarne kursledere i KiD, KiB eller DU med et sterkt faggrunnlag og interesse for kognitiv teori/metode. 

Innhold

Innhold og opplegg er utviklet i samarbeid med de ansvarlige for de ulike kurslederopplæringene, psykologene Trygve Børve og Rolf Gjestad. 

Del I

 • Befestet kunnskap om grunnelementene i kognitiv terapi
 • Gruppe og kursformat
 • Ulike kognitive retninger
 • Grunnprinsippene for disse kursene: KAT, toleransevindu
 • Pedagogisk metode
 • Sokratiske spørreteknikker anvendt i gruppe
 • Generalisering som metode
 • Hjemmeoppgavene, hvordan sikre at de gradvis gjennomføres

Del II

 • Ulike former for veiledning
 • Etiske og juridiske sider ved veiledning
 • Rammer for og innhold i veiledning
 • Veiledning som metode i kvalitetssikring
 • Andre former for kvalitetssikring
  • Sjekklister
  • Kollegaveiledning
  • Tilbakemelding fra kursdeltakere

Del III

 • Vanlige feil ved anvendt KAT
 • Vanlige feil/utfordringer ved disse kursene
 • Å understøtte/vedlikeholde egen utvikling som kursleder

 

Opplæringens form

Opplæringen går over tre dager à 8 timer (24 timer), samt oppfølging tilsammen 12 timer, totalt 36 timer.

Undervisning:

Det teoretiske grunnlaget fra grunnopplæringen skal befestes og videreutvikles


Øvelser:

Det skal trenes på praktiske ferdigheter basert på det “eksemplariske prinsipp”. Det øves på veiledning 1-1 med tilbakemelding fra gruppen. Øvelsene skal være basert på de pedagogiske prinsippene som gjelder for kursene.

Etter gjennomført kurs øves det på kollegaveiledning. Minst to sesjoner skal tas opp på film og drøftes med annen kandidat underveis. Dette kan skje ved fysisk møte eller videokonferanse.

 

Dette kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Innhold

Innhold og opplegg er utviklet i samarbeid med de ansvarlige for de ulike kurslederopplæringene, psykologene Trygve Børve og Rolf Gjestad. 

Del I

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 4 550,-
Pris:

4 550,-

Dette er prisen for undervisning og kursmateriell. I tillegg kommer obligatorisk kostnad for dagpakke eller helpensjon hotell, se alternativer ved påmelding. 

Dette er prisen for undervisning og kursmateriell. I tillegg kommer obligatorisk kostnad for dagpakke eller helpensjon hotell, se alternativer ved påmelding. 

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 16.00

Dag 2:

kl 08.30 - 15.30

Dag 3:

kl 08.30 - 15.00

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.