Underernæring hos eldre

Underernæring hos eldre

Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og økt overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer disse personene og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus.

Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og økt overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer disse personene og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus.

Formål

Gi økt kunnskap om ernæringsscreening slik at identifisering av underernærte og personer i ernæringsmessig risiko lettere kan gjennomføres i praksis. Videre ønsker vi å gi økt kunnskap om eldre, ernæring og hvilke tiltak som kan settes i gang for å bedre ernæringsstatus.

 

Formål

Gi økt kunnskap om ernæringsscreening slik at identifisering av underernærte og personer i ernæringsmessig risiko lettere kan gjennomføres i praksis. Videre ønsker vi å gi økt kunnskap om eldre, ernæring og hvilke tiltak som kan settes i gang for å bedre ernæringsstatus.

 

Underernæring hos eldre

Målgruppe

Ansatte i sykehus, sykehjem og andre tilsvarende institusjoner i pleie og omsorgstjenesten, samt hjemmetjenesten.

Målgruppe

Ansatte i sykehus, sykehjem og andre tilsvarende institusjoner i pleie og omsorgstjenesten, samt hjemmetjenesten.

Innhold

  • Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko
  • Identifisering/screening av underernæring. Hvilke verktøy finnes?
  • Hvilke tiltak kan gjøres?
  • Forebygging og behandling
  • Bruk av ernæringstrappen
  • Spisesituasjon og matomsorg
  • Tilpasset kost og berikning
  • Mellommåltider og næringsdrikker
  • Riktig sammensatt kosthold for eldre mennesker – hva skal vi fokusere på?

Sondeernæring og intravenøs ernæring blir ikke gjennomgått på kurset.

Innhold

  • Hvem er underernært eller er i ernæringsmessig risiko

Sondeernæring og intravenøs ernæring blir ikke gjennomgått på kurset.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog med mastergrad innen overvekt, kosthold og vektreduksjon.
Lessner driver egen praksis, Ernæringsteamet i Oslo, og tilbyr veiledning og behandling innenfor kosthold og ernæring, i samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.
Hanne Lessner har flere års erfaring som leder av vektreduksjonsgrupper ved seksjon for preventiv kardiologi, klinikk for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus HF. Lessner har tidligere vært ansvarlig for kosthold og ernæring ved Idrettens Helsesenters behandlingstilbud for helseskadelig overvekt. De siste årene har hun vært tilknyttet Akershus Universitetssykehus avdeling voksenhabilitering og BUP, Olympiatoppen og Villa Sult.
Hanne er en sprudlende og humørfylt foreleser som alltid begeistrer deltakerne!