Tvang og makt i helse- og omsorgssektoren

Tvang og makt i helse- og omsorgssektoren

For å minske bruken av tvang – og for å bedre rettssikkerheten for utsatte grupper – er det gitt detaljerte regler om eventuell tvangsbruk der dette er nødvendig.

For å minske bruken av tvang – og for å bedre rettssikkerheten for utsatte grupper – er det gitt detaljerte regler om eventuell tvangsbruk der dette er nødvendig.

Formål

Gjøre helsepersonell tryggere i

 • pasienters og brukeres rettigheter til informasjon og medvirkning
 • reglene om samtykke og samtykkekompetanse
 • lovverket som regulerer bruk av tvang og makt

Formål

Gjøre helsepersonell tryggere i

 • pasienters og brukeres rettigheter til informasjon og medvirkning
 • reglene om samtykke og samtykkekompetanse
 • lovverket som regulerer bruk av tvang og makt

Målgruppe

Helsepersonell i kommunenes helse- og omsorgstjeneste

Målgruppe

Helsepersonell i kommunenes helse- og omsorgstjeneste

Innhold

Kursdagen vil innledningsvis ta for seg samtykke som grunnleggende forutsetning for helsehjelp. Deretter vil det bli fokusert på to hovedproblemstillinger:

 • Samtykke til helsehjelp; særlig om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen, jf. pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming, jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

 

Temaer som blir behandlet:

 • Pasientens/brukerens rett til informasjon og medvirkning

 • Reglene om samtykke og samtykkekompetanse

 • Helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen (pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A)
  • Formål
  • Vilkår
  • Gjennomføring
  • Krav om vedtak
  • Klage

 • Bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede (Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9)
  • Formål
  • Virkeområde
  • Medvirkning og informasjon
  • Krav til forebygging
  • Vilkår og tilleggsvilkår
  • Saksbehandling

 

Kurset gjennomføres digitalt, fire timer med korte pauser. Kurskompendium sendes deltakerne på forhånd. God anledning for dialog med kursholder. 

Innhold

Kursdagen vil innledningsvis ta for seg samtykke som grunnleggende forutsetning for helsehjelp. Deretter vil det bli fokusert på to hovedproblemstillinger:

 • Samtykke til helsehjelp; særlig om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen, jf. pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1 690,-
Pris:

1 690,-

Agenda

Dag 1:

kl 08.30 - 12.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.