Tilrettelegging for personer med Autisme og ADHD i skolen – smarte, praktiske tips i disse koronatider - webinar

Tilrettelegging for personer med Autisme og ADHD i skolen – smarte, praktiske tips i disse koronatider - webinar

Ofte blir tiltak igangsatt når problemer og utfordringer viser seg, men hva kan vi gjøre forebyggende?

 

Ofte blir tiltak igangsatt når problemer og utfordringer viser seg, men hva kan vi gjøre forebyggende?

 

Formål

Gi økt forståelse for de vanskene disse diagnosene kan gi, og ideer og praktiske tilretteleggingstips for hva som er klokt å gjøre. 

Formål

Gi økt forståelse for de vanskene disse diagnosene kan gi, og ideer og praktiske tilretteleggingstips for hva som er klokt å gjøre. 

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme og ADHD i opplæringssektor. Det kan være barnehage, grunnskole og videregående skole

Målgruppe

Alle som arbeider med eller har kontakt med personer med autisme og ADHD i opplæringssektor. Det kan være barnehage, grunnskole og videregående skole

Innhold

Kurset tar for seg høytfungerende autisme (inkl. Asperger, Barneautisme og Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser) og ADHD. For denne gruppen elever må vi har tilstrekkelig innsikt i grunnproblematikken, og vi må arbeide mer forebyggende for at de skal kunne tilegne seg ferdigheter de vil trenge for å møte faglige og sosiale utfordringer

Det er voksenpersonen sin kompetanse som er hovedfokus i denne presentasjonen. Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre ang. følgende utfordringer;

  • Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
  • Begrenset evne til sosial omgang
  • Tilpasningsvansker
  • Kognitive vansker
  • Sansemotoriske vansker
  • Emosjonell sårbarhet

 

Ved å delta i denne presentasjonen, kan en forebygge misforståelser som gjerne oppstår i kommunikasjonen mellom nærperson og elev, og en kan forhindre feiltolking av atferden hos elever med disse vanskene

Innhold

Kurset tar for seg høytfungerende autisme (inkl. Asperger, Barneautisme og Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelser) og ADHD. For denne gruppen elever må vi har tilstrekkelig innsikt i grunnproblematikken, og vi må arbeide mer forebyggende for at de skal kunne tilegne seg ferdigheter de vil trenge for å møte faglige og sosiale utfordringer

Det er voksenpersonen sin kompetanse som er hovedfokus i denne presentasjonen. Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre ang. følgende utfordringer;

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet